NORITT UNDER LUPA

Her er et eksempel på hvor vakkert vitenskap kan framstilles: For å bestemme bergarters sammensetning, studerer geologene 25 tusendels millimeter tykke bergartskiver under mikroskop. Her er bergarten noritt fotografert under spesielle lysforhold for lettere å skille mineralene i bergartene fra hverandre. Bildets lengste side er forstørret fra cirka 2 millimeter.

Noritt er en grovkornet størkningsbergart som blant annet finnes i store mengder i Egersundfeltet på Sør-Vestlandet. De grønnaktige, blålige og rødlige feltene på bildet er mineralet pyroksen. Plagioklas viser seg som ulike varianter av svart- og hvitstripete felter.

Metoden mikroskopering av bergarter benyttes i forskning, undervisning og ved undersøkelser av bergarter/mineraler, enten det er i reservoargeologi eller annen mineralproduksjon.