CEDREN

Svømmende laks i elv, fotografert forfra - med åpne munner.

Mer kraft og laks på en gang i Voss

“Nei” til kraftverksutvidelse i vernet elv ble til “ja”, da forskere konkluderte med at økt kraftproduksjon faktisk vil gagne laksen i elva.

Fem kilometer mellom liv og død

DNA-profiler fra havørnbestanden på Smøla har gitt nye og nyttige svar på hvordan havørn kan unngå vindmølledøden.

Klimakampen

– I det vitenskapelige miljøet er det stor enighet om at dagens klimaendringer er menneskeskapt og handler om økte CO2-utslipp, sier Ånund Killingtveit. 27. september 2013 kom de nyeste prognosene fra FNs klimapanel.

KORTNYTT

Realistiske visjoner

Ideen om å la Norge bli en nøkkelaktør i strevet for å gjøre Europa grønnere, er fullt mulig å realisere, mener Atle Harby.

Vanntunneler får kjørt seg

Norges framtidige kraftsystem krever at vannkraftverkene må stoppes og startes oftere enn de var bygd for. Det kan skape problemer i tunnelene som fører vannet til turbinene.