vindmøller

Realistiske visjoner

Ideen om å gjøre Norge som en nøkkelaktør i strevet for å gjøre Europa grønnere, er fullt mulig å realisere, mener Atle Harby.

– Det står ikke på teknologien. Det handler mer om vilje hos styresmaktene og på samfunnsaksepten.

Harby er leder for Cedren – Forskingssenter for miljøvennlig energi – ved SINTEF, som i fjor la fram en rapport om temaet. Anbefalingen gikk på å pumpe store mengder av vann opp igjen i vannmagasinene når det var overskudd på strøm slik at Norge kunne levere mer strøm til andre land når de trenger det som mest. For å øke effekten fra kraftsystemet i uten å lage nye reservoar, var løsningen en rekke nye tunneler og pumper. Harby er ikke i tvil om at dette er den billigste måten å lagre overskuddsenergi fra europeisk kraftproduksjon på.