Balansert og skånsomt

Forskningssentret Cedren har som mål at Norge skal produsere mer fornybar energi, uten at lokalmiljøene blir tapere. Det kan laksen være glad for. Ifølge SINTEF-forsker Atle Harby vil bygging av vindmølleparker i Norge kreve økt bruk av vannkraft når vinden ikke blåser. Dette vil gi brå endringer i vannstanden i norske vassdrag. Derfor skal forskerne klarlegge hvordan dette kan gjøres så skånsomt som mulig for laksen og annet liv i elvene.

I tillegg til å forske på problemstillinger knyttet til vannkraft, skal Cedren bidra til å finne en plassering av vindmøller som både fugler og lokalbefolkning kan leve med.

Senteret ledes av SINTEF, NTNU og NINA (Norsk institutt for naturforskning).