Foto: Colourbox

Realistiske visjoner

  • Publisert 05.12.12

Ideen om å la Norge bli en nøkkelaktør i strevet for å gjøre Europa grønnere, er fullt mulig å realisere, mener Atle Harby.

 – Det står ikke på teknologien. Det handler mer om vilje hos styresmaktene og på samfunnsaksepten, sier Harby.

Harby er leder for Cedren – Forskingssenter for miljøvennlig energi – ved SINTEF. I fjor la senteret fram en rapport om temaet. Anbefalingen gikk på å pumpe store mengder av vann opp igjen i vannmagasinene når det var overskudd på strøm, så Norge kunne levere mer strøm til andre land når disse trenger det som mest.

For å øke effekten fra kraftsystemet uten å lage nye reservoar, var løsningen en rekke nye tunneler og pumper. Harby er ikke i tvil om at dette er den billigste måten å lagre overskuddsenergi fra europeisk kraftproduksjon på.