Mestersangerne

Fuglenes sang har mange funksjoner, men hovedoppgaven er å tiltrekke seg en partner. Her er noen av de flinkeste sangerne.

Dette vil kresne damer ha

Hos fugler er det som regel hunnene som velger partner. Så hva er det egentlig damene ser etter?

Granmeisa og livet i skyggenes dal

For granmeisa er det viktig å finne en plass i vinterflokkene. Det gir større sjanse for å overleve og pare seg. Men hva gjør de som ikke får noen plass?

Granmeisas generasjonskamp

Granmeis kan tilsynelatende leve fredelig sammen i månedsvis gjennom vinteren, men hele tiden pågår det en maktkamp og indre stridigheter i flokkene. Kampen tiltar om våren.