VVS

Laste ikon
LASTER INNHOLD

Her er 24 nye næringsmuligheter for Norge

Batteriproduksjon. Autonom skipsfart. Ny bruk av bioressurser. Ultralyd og helsedata til næringsutvikling. Dette er bare noen av områdene der Norge kan skape helt nye vekstnæringer, konkluderer SINTEF i ny NHO-rapport.

Én radiator på hele etasjen

Hva skjer med komforten når vi forenkler oppvarmingen i en superisolert bolig, slik at vi bare har én radiator per etasje?

Når kloakken tar ville veier

Med tettere befolkede områder og mer styrtregn, kan det røyne på for gamle ledninger, og kloakkvann havner i bekker og elver. Nå jobber forskere med lokale løsninger.

App for bedre inneklima

Tre av fire som var misfornøyde med inneklimaet på jobben, tok selv fatt i problemet da de fikk hjelp av en app.

Robot inspiserer vannrørene

Mellom 30-40 prosent av drikkevannet i Europa går tapt gjennom rørlekkasjer. Norske forskere og en liten bedrift i Tromsø er med på å hindre at dette skjer.

Helsesjekk for Oslos vann og avløp

Vi tar det for gitt: At vann- og avløpssystemer fungerer som de skal, så vi kan drikke rent vann fra springen, dusje, og gå på toalettet. Men det er ingen selvfølge.

Syndfloden

Klimaet har blitt varmere, våtere og villere. Er det mulig å gardere seg mot vann på ville veier?

Sparer vann med fire kraner

Du og jeg forbruker hver ca 200 liter vann i døgnet – alt omhyggelig renset. En ny metode for resirkulering gjør at vi kan klare oss med et par bøtter nytt, rent vann. Resten er gjenbruk.

Tung og deilig

Materialet er grått og lite sexy, synes mange. Men brukt riktig, kan betong erstatte energikrevende kjøleanlegg.

Gemini.no logo

Avføring og statsbygging

Studier av middelalderens avfallhåndtering kan si oss noe om begynnelsen til den moderne statsmakt. En av urbaniseringens mest presserende problemer var nettopp kloakk.

Bedre kontroll med flommen

Oversvømmelser i byområder skyldes vanligvis problemer med avløpssystemene. Men beredskapen kan forbedres.

Gemini.no logo

Nytt fra kloakken

Et kloakkrenseanlegg utenom det vanlige testes nå i pilotskala i Trondheim.