Nytt fra kloakken

Et kloakkrenseanlegg utenom det vanlige testes nå i pilotskala i Trondheim.

Av Svein Tønseth

Renseprosessen er spesiallaget for bruk i millionbyer verden rundt. Mange av disse sliter med utilfredsstillende kloakkrensing samtidig som de ikke har arealer til å bygge plasskrevende renseanlegg. SINTEF/NTNU har derfor lagt vekt på å gjøre systemet svært kompakt.

Den nye renseprosessen skal brukes til det som på fagspråket kalles sekundærrensing – det vil si fjerning av organiske stoffer fra avløpsvannet. I prosessen inngår både et biologisk og et kjemisk rense­trinn. I det biologiske trinnet benyttes patentert teknologi fra Tønsberg-firmaet Kaldnes Miljøteknologi. Dette er reaktorer fylt med små plasthjul. Hjulene har stor overflate der det vokser bakterier, og disse spiser organiske stoffer som er løst i vannet.

– Dette er i utgangspunktet svært kompakt teknologi. Også i det påfølgende kjemiske trinnet har vi lagt opp til kompakte løsninger. Vi har som ambisjon at vannet ikke skal trenge mer enn en til to timers oppholdstid i våre anlegg. Lykkes vi med det, vil vårt utstyr ta vesentlig mindre plass enn konvensjonelle anlegg for sekundærrensing, sier fungerende forskningssjef Herman Helness på SINTEF.

Den nye prosessen er utviklet på oppdrag for det finske Kemira-konsernet og det norske selskapet Kaldnes Miljøteknologi.