Vannkraft


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Vann er den nye oljen

– Neste etappe i utviklingen av norsk vannkraft er elektrifisering av hele oljebransjen offshore, sier lederen for det nyetablerte Norsk Vannkraftsenter.

Et lite under i Nepal

Grunnleggeren av Kathmandu University i Nepal er utnevnt til æresdoktor ved NTNU. Norge og Nepal har gjennom flere tiår hatt et tett samarbeid, ikke minst knyttet til vannkraft.

Vannkraftverk på havbunnen

Norske forskere skal bidra til å realisere ideen om et vannkraftverk på havets bunn. Energien skal hentes fra trykket som finnes i dypet.

Heder til teknologiutviklere

Han har i et halvt århundre forsket på hvordan man kan skille ut skadelige gasser fra utslipp. Onsdag kveld var professor Olav Erga fra NTNU en av tre prisvinnere under Technoport Awards.

Renvasker dammer

Vannkraftreservoarer har hatt dårlig klimarykte. Nå er verstingstemplet borte.

Tøft for turbiner

Dagens vannkraftturbiner blir kjørt på et vis de ikke var designet for. Det fører til stadig økende vedlikeholdskostnader.

Kommentaren: Småkraftverk truer den vakre vassdragsnaturen

I Norges Naturvernforbund er vi dypt bekymret for de omfattende planene om å bygge småkraftverk i Norge. En massiv utbygging vil ha store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet, skriver Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

«Ny energi» gammalt nytt?

I eit par tiår har miljøvennleg energi venta rett rundt hjørnet – men oljepumpene går som aldri før. Er fornybar energi overselt?