Sophies Minde skal rehabiliteres. Gjenbruk av teglstein er ett av grepene.
Ambisiøs rehabilitering skal gi Sophies Minde, som er en del av Oslo Universitetssykehus, nytt liv. Foto: Oslobygg KF

Sikrer at gammel mur kan få nytt liv i verneverdig bygg

Forskere bidrar med å teste og sikre gammelt murverk når verneverdige Sophies Minde i Oslo rehabiliteres. Resultatene viser at mye kan brukes om igjen.

Ombruk og gjenvinning av materialer er viktig for å redusere avfall og klimagassutslipp fra byggenæringen. Byggherren Oslobygg KF har høye ambisjoner når de rehabiliterer Sophies Minde, som er en del av Oslo Universitetssykehus. Og de har forskere fra SINTEF med som støttespillere.

Alt fra stellebord og storkjøkkenutstyr til gatestein i granitt skal brukes om igjen i det nye bygget. Bærekonstruksjoner fra det gamle industribygget skal også få nytt liv, både på eksisterende og nye steder i bygget. Noen av dem skal forsterkes med gjenbrukt stål der det er mulig. 

Dragere fra de gamle kapphvelvdekkene er sertifisert på nytt for å brukes videre i forsterkningene, og omtrent 8000 teglstein fra bærende og ikke-bærende teglvegger er allerede demontert og klargjort for ombruk i det nye bygget.

Vedal Entreprenør har allerede begynt å prosjektere inn mange av dørene fra det gamle bygget, etter at de er kartlagt for ombruk.

Hvor mye tåler gammel mur?

– Oppdragsgiver ønsket vår hjelp til å vurdere restkapasitet i eldre bærende murverk, og de så nok for seg en trykkprøving av stein og kanskje mørtel, forteller SINTEF-forsker Fredrik Slapø.

Fra tidligere prosjekter har SINTEF funnet ut at trykkfastheten på steinen har liten innvirkning på trykkfastheten på selve murverket.

Teglstein testes i lab for ombruk

Prøvestykkene trykkes i en hydraulisk presse i SINTEFS laboratorium. Foto: Fredrik Slapø

– Vi vet, både fra egne forsøk og litteratur, at heft mellom mørtel og stein er avgjørende for trykkfastheten til murverket, sier SINTEF-forskeren.

– Vi har hatt lignende prosjekter tidligere i mindre skala, men dette føles fremdeles som nybrottsarbeid.

Derfor ble oppdragsgiveren frarådet å basere seg på testing av kun stein eller stein og mørtel hver for seg.

– I dette prosjektet var det viktig å finne den kapasiteten som var i konstruksjonen for å begrense behovet for stålforsterkning, forklarer Slapø.

Oslobygg KF har planer om å rehabilitere stadig flere bygg i hovedstaden i årene som kommer.

Prosjektleder Mathias Kolsaker i Oslobygg forteller at rehabiliteringen av Sophies Minde er ett av de største rehab-prosjektene til entreprenøren:

– Alt vi kan ta med oss av erfaringer herfra er bra. Ved å teste og få verifisert styrken til eksisterende materialer, kan vi redusere bruken av stål til forsterkning i bygget. 

Teglstein testes for ombruk i lab hos SINTEF.

Senioringeniør Erik Johansen i SINTEF sager til rektangulære prøvestykker. Foto: Fredrik Slapø

Beregnet trygge verdier

Etter et omfattende prøveprogram hvor det ble skåret til prøvestykker av flere hundre kilo tunge emner, kunne forskerne anbefale en dimensjonerende verdi som er trygg. Samtidig ligger verdien 70 prosent over tommelfingerregelen for gammelt murverk (1 N/mm2).Det vil si at murverket kan tåle et trykk tilsvarende 100 tonn per kvadratmeter.

– Vi har hatt lignende prosjekter tidligere i mindre skala, men dette føles fremdeles som nybrottsarbeid. Det er krevende, siden det er store og tunge prøvestykker som samtidig er skjøre og må behandles meget forsiktig, forteller Slapø.

Han roser Vedal og Oslobygg for at de nå legger ressurser i testing og beregning for å kunne utnytte den kapasiteten som ligger i de gamle murveggene.

Testingen har foregått i SINTEFs betonglaboratorier, som har utstyr og kvalifisert personell til å utføre et bredt spekter av standardtester på betong.

Fakta:

Det verneverdige bygget Sophies Minde på Carl Berner i Oslo rehabiliteres av Vedal Entreprenør for Oslobygg KF. Det drøyt 13 000 kvadratmeter store bygget skal bli en barnehage med 20 avdelinger, bydelshus og et viktig nav for hele Bydel Grünerløkka.

Bygget har tidligere huset et sykehus, men er de senere årene benyttet som barnehage. Samtidig har de øverste etasjene stått tomme. Etter fullført rehabilitering skal hele bygget igjen tas i bruk.

Prosjektet har som mål å sertifiseres til «excellent» i BREEAM-NOR, og skal gjennomføres som en utslippsfri byggeplass.