Plast. Bildet viser mengder av plastavfall.
Søppelhåndteringsanlegget Thilafushi på Maldivene. Foto: Shutterstock, NTB

Forskere bekymret – finner 16.000 kjemikalier i plast

Forskere har funnet over 16.000 ulike kjemikalier i plast. Rundt en fjerdedel av disse kjemikaliene kan være skadelige for helsa og miljøet.

Plastforurensning er en internasjonal miljøkrise, og forskerne bak en ny rapport blir mer og mer bekymret for helsekonsekvensene av denne plasten.

– Vi vet at det er mange problematiske kjemikalier i plast. Disse utgjør en trussel mot både vår egen helse og miljøet. Derfor må vi gjøre plasten trygg og bærekraftig, sier professor Martin Wagner ved Institutt for biologi ved NTNU.

Han er hovedforfatter av en ny, internasjonal rapport som publiseres 14. mars. PlastChem Report gir helt essensiell vitenskapelig informasjon om plastkjemikalier, som en hjelp slik at vi kan fremstille langt tryggere plast i fremtiden. Professor Wagner har koordinert prosjektet.

FN jobber med global plastavtale

FN er i ferd med å forhandle frem en global avtale om plast. Målet er å stanse plastforurensningen og utvikle plast som er sikrere og mer bærekraftig. Da er det svært viktig at beslutningstakerne vet mest mulig om kjemikaliene i denne plasten, og tar hensyn til dem når de skal ta avgjørelsene.

– Vi kan bare håndtere plastproblemet om vi tar hensyn til kjemikaliene i plasten, og tar oss av dem på forsvarlig vis, sier Wagner.

En tidligere plastrapport fra United Nations Environment Programme (UNEP) identifiserte 13.000 kjemikalier, men den nye rapporten viser at tallet snarere er over 16.000.

Plast. Bildet viser en mann som plukker plast på en strand.

Plastforurensning er et globalt problem. Foto: Shutterstock, NTB

Hvert fjerde plastkjemikalium er farlig

Av nøkkelfunnene i den nye rapporten er disse:

  • Minst 4200 plastkjemikalier, rundt 26 prosent, utgjør en fare for helsa og/eller miljøet.
  • 400 av kjemikaliene som bekymrer forskerne finnes i alle typer plast, inkludert plast for innpakking av mat. Alle typene plast kan lekke farlige kjemikalier.
  • For å gjøre plastmaterialer tryggere, trenger vi nye fremgangsmåter for å regulere kjemikaliene. Dette inkluderer å identifisere de farlige kjemikaliene, og å regulere farlige grupper av plastkjemikalier.

I tillegg til å være en database over problematiske stoffer, gir dokumentet også en fremgangsmåte for å identifisere og håndtere bekymringsverdige kjemikalier i plasten.

Plastkjemikalier omfatter alle kjemikalier i plast, og inkluderer tilsetningsstoffer, urenheter og kjemikalier som bidrar i produksjonen.

Forskernes fire råd

Forskerne har formulert fire punkter som de mener beslutningstakerne må gjøre noe med:

  1. Regulere bruken av problematiske stoffer i plasten.
  2. Skape mer åpenhet rundt hvilke kjemikalier som brukes i plastproduksjonen.
  3. Gjøre plasten mindre komplisert, slik at vi ikke trenger å forholde oss til så mange kjemikalier.
  4. Øke slagkraften og kapasiteten, slik at myndigheter, industrien og forskere lettere kan samarbeide for å lage bedre plastmaterialer.

Unik rapport om plast

– Dette er en unik rapport. Den bruker en systematisk, omfattende tilnærming for å forstå den kjemiske dimensjonen ved plasten, sier medforfatter og professor II Hans-Peter Arp ved NTNU.

– Rapporten er avgjørende for å greie å takle plastforurensning, sier medforfatter Ksenia Groh ved det sveitsiske forskningsinstituttet Eawag.

Rapporten er blitt til med støtte fra Forskningsrådet.

Referanse: Martin Wagner, Laura Monclús, Hans Peter H. Arp, Ksenia J. Groh, Mari E. Løseth, Jane Muncke, Zhanyun Wang, Raoul Wolf, Lisa Zimmermann (2024). State of the science on plastic chemicals – Identifying and addressing chemicals and polymers of concern, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10701706