Kimplante av sukkertare som dyrkes på tau. Foto: SINTEF

Vil gjøre taredyrking til storindustri

Tare kan brukes som jordforbedring, biologisk CO2-lager, dyrefôr, mat og helsekost, for å nevne noe. Et nytt forskningsprosjekt skal bidra til å oppskalere dyrkingen til industriell skala.

Norge har en lang kystlinje og gode forhold for taredyrking. Prosjektet, som bærer navnet GP Seaweed, har som mål å utvide tareoppdrett i Norge til industriskala-produksjon og utvikle nye, bærekraftige og klimapositive produkter fra tare.

Prosjektet konsentrerer seg om å skape produkter innenfor fire klimavennlige verdikjeder: matingredienser, dyrefôr, bionedbrytbare plasterstatninger og gjødsel/biokull for landbruk og CO2-fjerning.

Forskerne skal se på tareartene Saccharina latissima (sukkertare) og Alaria esculenta (butare) fordi disse artene stiller med ulike egenskaper. De planlagte produktene skal utnytte hele biomassen, uten rester.

Prosjektet GP Seaweed er et Grønn Plattform prosjekt fra Forskningsrådet og ledes av SINTEF Ocean. GP Seaweed har 12 partnere som representerer både forskning og industri.