Kunstig intelligens. Håp eller trussel?
SINTEF begynte allerede for omkring 50 år siden å forske på kunstig intelligens. Den gang trodde man det ville ta noen få år før vi hadde kunstig intelligens like intelligent som menneskelig intelligens, men så raskt gikk det jo ikke. Og vi er ikke der i dag heller. Illustrasjonsfoto: iStock

Kunstig intelligens – eventyr eller mareritt?

Noen er bekymret. Andre er entusiastiske. Men, hvor intelligent er egentlig kunstig intelligens?

Om du har en samtale med KI i dag, så kan du føle at du snakker med noen med menneskelig intelligens. Det er langt i fra sannheten, men teknologien har kommet langt. Bare de siste månedene har utviklingen innenfor kunstig intelligens skutt fart.

–  For 50 år siden var flaskehalsen beregningskraft. Den gang hadde vi rett og slett ikke datamaskiner som var kraftige nok. Det har vi i dag. I tillegg har vi masse data til å gjøre de nødvendige utregningene, forteller forskningsleder i SINTEF Signe Riemer-Sørensen i podcasten Smart forklart.

Så intelligent er KI

Mange føler i dag at KI har kommet kjempelangt, men hvor intelligent er egentlig kunstig intelligens?

– Vi har ikke KI som er intelligent i en menneskelig forstand, men en som kan løse spesifikke oppgaver, svarer Riemer-Sørensen.

– ChatGPT, for eksempel, er trent opp basert på masse data mennesker har produsert, og prøver å statistisk sett etterligne dataene den er trent opp på. Det fremstår som at den produserer tekst, men i realiteten gjengir den bare innhold som finnes fra før, legger digitaliseringsdirektør i SINTEF Trond Runar Hagen til.

Riemer-Sørensen og Hagen er enige om at det eneste ChatGPT virkelig kan er språk. Den kan skrive kjempegodt og overbevisende, men innholdet trenger ikke å stemme og feilopplysningene blir gjerne servert som fakta.

Dårlig i matte

Det er fortsatt stor avstand mellom KI og menneskelig intelligens, og det er mange områder den sliter veldig med. Riemer-Sørensen trekker fram matematikk som et eksempel på noe den absolutt ikke kan.

– Den vanligste måten å få en maskin intelligent på er maskinlæring. Jo mer data den får se jo mer lærer den. Derfor kan den si at 2+2 = 4, for det har den sett mange eksempler på. Men selv om den har sett mange ganger hvordan man skal regne det ut, så skjønner den det ikke.

Og når man kommer opp på tre- eller firesifrede tall gjør den stadig vekk feil. Den forstår rett og slett ikke reglene innen matematikk, kun de eksemplene den har sett, og det er mange flere enkle regnestykker på nett enn med større tall, forklarer Riemer-Sørensen.

Smart assistent

Samtidig er det ingen tvil om at det er mye KI kan. I stor grad gjør den det mulig å benytte nåværende teknologier mer effektivt. Den vil også kunne hjelpe oss å utnytte ressursene bedre og forurense mindre, hevder SINTEF-forskerne.

– Kunstig intelligens er en assistent som vil hjelpe oss både i jobbsammenheng og privat, sier Hagen.

Og han kan samtidig berolige de mest engstelige av oss, som er bekymret for at KI skal ta over for menneskene og gjøre oss til slaver.

– Akkurat nå er det motsatt. Det er KI som er slavene våre, og sånn vil det fortsette å være, betrygger Hagen.

  • Hør og lær mer om kunstig intelligens i podcasten Smart forklart – Episode 72. Kunstig intelligens: Et eventyr eller et mareritt?