Elgen. Bildet viser en nordamerikansk elg.
Forskere har studert om elgens beiting motvirker effekten av et varmere klima på skogens vekst. Foto: mlorenz / Shutterstock / NTB

Så mye spiser elgen av løvtrærne

Med varmere klima vokser skogen fortere enn før, og fortest vokser løvskogen. Ny forskning har påvist hvor mye elgens beiting begrenser denne veksten.

Hurtigvoksende løvtrær kan svare fortere på et varmere klima enn bartrær, så klimaendringer vil påvirke sammensetningen av skogene ved at det blir flere løvtrær. Men løvtrær er også mest sårbare for beiting.

– Vi forsket på hvordan elgen modifiserer klimaeffekten på boreale trær på to kontinenter, forteller biolog Katariina Vuorinen.

Hun tok sin doktorgrad ved NTNU på planteeteres beiting på 47 avgrensede områder i Norge og 15 i Canada og disputerte i vår.

Til å foreta målingene i de aktuelle områdene hver vår har hun hatt god hjelp av mange assistenter.

Elgen beiter mest på løvtrær

Veksten på vegetasjonen ble sammenlignet med vegetasjonen innenfor inngjerdede områder hvor elgen ikke fikk slippe til. Forskeren modellerte årsakssammenhenger som tok hensyn til ulike klimatiske faktorer, ulike treslag, konkurranse mellom treslag, trærs høyde, tid, mat tilgjengelig og tilgjengelighet av planteetere samt intensiteten av beitingen.

Gjerder beskytter vegetasjonen mot beiting slik at forskerne får et sammenligningsgrunnlag.

Gjerder beskytter vegetasjonen mot beiting slik at forskerne får et sammenligningsgrunnlag. Foto: Katariina Vuorinen

Redusert vekst

Elgens beiting førte til lavere vekst hos rogn og bjørk i Canada og hos bjørk og furu i Norge. I Canada vokste rogn 12 cm mindre og bjørk 13 cm mindre. I Norge vokste bjørk 8 cm mindre og furu 3 cm mindre.

Konklusjonen er at elgens beiting motvirker effekten av et varmere klima på skogens vekst. Men forskningen viser også at effekten varierer avhengig av andre faktorer i hvert økosystem. Snø beskyttet for eksempel trærne mot beiting.

Referanse:
Katariina Vuorinen mfl: Cool as a moose: How can browsing counteract climate warming effects across boreal forest ecosystems? Ecology/Ecological Society of America