Et endelig oppgjør med 22. juli er umulig

To forskere deler tankene omkring 22. juli ti år etter uhyrlighetene.

– Fortellingen om 22. juli er en uavsluttet fortelling. Det er noe vi fortsatt holder på med å forstå, sier professor Ingvild Folkvord ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Dette er ting vi først står overfor som uforståelige, som nesten ikke er til å begripe, mener hun.

22. juli endrer seg stadig

Professor Folkvord har jobbet mye med 22. juli og hvordan ulike medier og andre har fremstilt hendelsene som vi ikke glemmer.

Det er en prosess som stadig pågår, og det er ikke mulig å gjøre et endelig oppgjør med det som skjedde.

Men når noen vil at vi skal ta et endelig oppgjør med hendelsene, tror hun ikke det er gjennomførbart.

– Fortellingen om 22. juli endrer seg også over tid, og kommer aldri til å være den samme for alle. Det er en prosess som stadig pågår, og det er ikke mulig å gjøre et endelig oppgjør med det som skjedde. Men det finnes bearbeidelsesprosesser, sier professor Folkvord.

Ta vare på den innerste sirkelen

– Vi må huske at vi alltid har sirkler av berørte. Du har noen som er mer berørt enn andre. Du må alltid passe på å ivareta den innerste sirkelen først. Så kan du verne om alle oss andre, understreker førsteamanuensis i historie Tor Einar Fagerland.

Du må fortelle om det som har skjedd, der det har skjedd.

Han har vært aktiv i arbeidet med hvordan vi skal minnes de som ble rammet. Blant annet har han vært involvert i utformingen av minnesmerket ved selve Utøya.

– Du må fortelle om det som har skjedd, der det har skjedd. Det at du er på stedet har en egen kraft som ingenting annet kan erstatte. Du må vise at dette skjedde på virkelige steder med virkelige mennesker. Men du må altså alltid ivareta de mest berørte først, sier førsteamanuensis Fagerland.