Atombombe i Stillehavet Foto AFP Scanpix
Frankrike foretok 193 atomprøvesprengninger i Stillehavet. Denne ble gjennomført i 1971. Foto: AFP, Scanpix

Myndighetene skjulte nedfall fra atombomber

Frankrike skjulte følgene av atomprøvesprengningene i Stillehavet. Opptil 110.000 kan ha blitt utsatt for radioaktivitet over antatt trygge nivåer.

Franske atomprøvesprengninger rammet langt flere mennesker enn myndighetene har innrømmet tidligere, viser nye beregninger. Radioaktivt nedfall kan ha nådd så langt som til Tahiti.

Barn var mest utsatt for følgene. Lokale innbyggere har i svært liten grad fått noen form for erstatning.

– Under prøvesprengningene i friluft kan de franske myndighetene ha eksponert 110.000 mennesker på Tahiti, Gambier og Tureia for radioaktivitet over de antatt trygge nivåene, sier postdoktor Nabil Ahmed ved Kunstakademiet i Trondheim og Fakultet for arkitektur og design ved NTNU.

Rekonstruksjonen av prøvesprengningene viser at nedfall kunne nå mye lengre enn tidligere opplyst. Illustrasjon: INTERPRT, 2021

193 atomprøvesprengninger

Frankrike foretok i alt 193 atomprøvesprengninger i Stillehavet i årene 1966 til 1996. 46 av dem ble utført i friluft ved Moruroa og Fangataufa i Fransk Polynesia.

– Tahiti var og er den mest befolkede øya i Fransk Polynesia. Folk der ble eksponert for radioaktivitet uten at de visste om det, sier Ahmed.

Postdoktoren har vært involvert i arbeidet med å undersøke og publisere funn fra tidligere hemmeligstemplede dokumenter. Han initierte etterforskningen som ble utført av INTERPRT, et forsknings- og designstudio som han leder som en del av forskningen ved Kunstakadekmiet. De samarbeidet med undersøkende journalister fra NGO Disclose og Program on Science and Global Security ved Princeton University.

Dokumentene fra det franske forsvarsdepartementet ble frigitt i 2013, men har ikke vært studert grundig før nå.

Gruppen intervjuet også lokale folk, militæret, ulike forskere og representanter fra flere relevante organisasjoner. Nye metoder, blant annet bruk av 3D-modeller og interaktive kart utviklet av INTERPRT, viser det store omfanget av forurensningen.

Barn mest utsatt for kreft

Resultatene fra Moruroa files er presentert i en bok og på denne siden.

Moruroa. Bildet viser en prøvesprengning i 1970.

Enda en atomprøvesprengning i Stillehavet. Denne fant sted i 1970. Foto: Franske myndigheter, Public Domain, snl.no

De mest forurensende prøvesprengningene ble gjennomført i årene 1966 til 1974.

Den økte radioaktiviteten kan ha gitt flere krefttilfeller. Barn som var i alderen fra rundt 4 til 8 år på den tida var spesielt utsatt. Det er fordi radioaktivt jod lettere samler seg i skjoldbruskkjertelen hos folk i denne aldersgruppen.

Nesten ingen lokale fikk erstatning

– De franske myndighetene ignorerte værmeldinger og undervurderte spredningen av radioaktivt nedfall. Dette bidro til at så mange ble eksponert, forklarer Ahmed.

Bare rundt 10.000 mennesker har mottatt noen form for erstatning i etterkant av disse testene. Men disse erstatningene gikk i svært liten grad til lokalbefolningen.

– Flesteparten av dem som mottok kompensasjon, er fra Frankrike selv. Bare noen få hundre beboere i Fransk Polynesia greide å søke om kompensasjon, og flesteparten av dem fikk avslag på søknaden, sier Ahmed.

Men fransk lov sier at folk som bodde eller befant seg på for eksempel Tahiti i den aktuelle perioden har krav på kompensasjon. Derfor gjelder dette langt flere enn dem som til nå har fått det.

Resultatene fra forskningsgruppen har vakt internasjonal oppsikt, ikke bare i Frankrike, men i store medier verden over.

Referanse: Moruroa Files. Investigation into French nuclear tests in the Pacific.