Bildet viser eldre mann som hjelper kvinne på gulvet.
Sjansen for å overleve et hoftebrudd kan avhenge av hvor travelt kirurgene har det med andre akutte operasjoner. Foto: Colourbox

Flere dør av hoftebrudd når kirurgen har det travelt

Hoftebrudd kan være svært alvorlig. Eldre har større risiko for å dø av en hofteoperasjon i travle perioder.

Rundt 9000 hoftebruddsoperasjoner gjennomføres i Norge hvert år. Langt de fleste av pasientene er eldre.

Operasjonen kan være en stor påkjenning, og 14 prosent av pasientene over 70 år overlever ikke 60 dager etter bruddet.

Når det er travelt på operasjonssalen, dør 20 prosent flere av pasientene i løpet av de første 60 dagene etter operasjonen.

Sjansen for å overleve kan avhenge av hvor travelt kirurgene har det med andre akutte operasjoner.

– Når det er travelt på operasjonssalen, dør 20 prosent flere av pasientene i løpet av de første 60 dagene etter operasjonen, konkluderer professor Johan Håkon Bjørngaard ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

I perioder med stor pågang av pasienter som trenger operasjon, kan kirurgene få det ekstra travelt. Når det er travelt, vil det i snitt ta 20 prosent lengre tid før hoftebruddpasientene blir operert sammenlignet med de rolige periodene. Dette kan altså få alvorlige følger.

Undersøkte 60.000 operasjoner

Informasjon fra over 60.000 hofteopererte og all samtidig akuttkirurgi gir forskergruppen fra St. Olavs hospital og NTNU et solid tallgrunnlag.

– Vi undersøkte hvor mange eldre over 70 år som døde i løpet av de første 60 dagene etter en hofteoperasjon når det var ekstra mange akuttpasienter som ventet i operasjonskø på sykehusene, forklarer forskerne Andreas Asheim og Sara Marie Nilsen fra Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) ved St. Olavs hospital.

I travle perioder kan 40 prosent av pasientene som venter på operasjonsavdelingene være folk som nylig er bragt inn for å bli akuttoperert. I de roligste periodene kan andelen være nede i 25 prosent.

Rammer eldre mest

Ofte er det eldre mennesker som må opereres for hoftebrudd. Gjennomsnittsalderen på de hofteopererte i undersøkelsen var 85 år. 72 prosent av disse var kvinner. Gjennomsnittstiden før disse ble operert var på rundt 20 timer.

Eldre mennesker har naturlig nok allerede i utgangspunktet en større risiko for å dø enn gjennomsnittet av befolkningen har. Alderen er én grunn til at dødeligheten etter operasjonen er høy.

Prioriteringssak

Men kapasiteten på sykehusene spiller altså en stor rolle.

Tidligere resultater viser at de som opereres for hoftebrudd også har høyere risiko for å dø om de skrives ut fra sykehuset tidlig på grunn av plassmangel.

Kanskje må hoftebruddpasienter prioriteres i køen for å øke sjansen deres for å overleve.

– Dette går inn i en diskusjon om organisering av akuttkirurgi. Dette kan jo bety at man bør skjerme kirurgi ved hoftebrudd mer enn det som er dagens praksis, sier ortoped Lars Gunnar Johnsen.

– Et hoftebrudd fører til akutt immobilisering og eldre mennesker tåler svært dårlig å ligge i ro, forklarer Johnsen. – Eldre har mindre reserver for å møte et traume som hoftebrudd. De er særdeles utsatt for raskt å pådra seg medisinske komplikasjoner som lungebetennelse, blodpropp, urinveisinfeksjon eller trykksår.

Risikoen for å pådra seg slike komplikasjoner øker jo lengre pasienten ligger i ro.

– Derfor er det svært uheldig for disse pasientene å vente lenge på operasjon. De svekkes raskt og blir mindre i stand til å tåle en operasjon jo lengre tid det går. Det kommer også fram vår studie, sier Johnsen.

Kilde: Sara Marie Nilsen, Andreas Asheim, Fredrik Carlsen, Kjartan Sarheim Anthun, Lars Gunnar Johnsen, Lars Johan Vatten, Johan Håkon Bjørngaard. High volumes of recent surgical admissions, time to surgery, and 60-day mortality a cohort study of 60,000 Norwegian hip fracture patients. The Bone & Joint Journal. Published Online:1 Feb 2021 https://doi.org/10.1302/0301-620X.103B2.BJJ-2020-1581.R1