Frem til 2002 var det svært mange kvinner i Norge og internasjonalt som tok østrogentilskudd. Bakgrunnen for å ta østrogentilskudd er å slippe hetetokter, benskjørhet og forebygge hjerte- og karsykdommer. Så falt antallet dramatisk. Foto: Thinkstock

Østrogen kan redusere faren for demens

Kvinner som tar østrogentilskudd fra starten av overgangsalderen og fortsetter med det i noen år, kan ha redusert risiko for demens.

ØSTROGENTILSKUDD: På verdensbasis rammes en ny person av demens hvert fjerde sekund. I 2010 ble det anslått at 36 millioner hadde demenssykdom.

Nå viser funn i en doktorgradsavhandling fra NTNU at østrogentilskudd kan redusere risikoen for demens hos kvinner.

– Østrogentilskudd kan ha en positiv effekt mot demens hvis kvinnene starter tidlig nok med behandlingen, sier Carl Pintzka, lege og doktorgradsstipendiat ved NTNU.

Carl Pintzka

Først fant Carl Pintzka ut at menn har bedre stedsans enn kvinner. Nå har han studert østrogentilskudd og demens. Foto: NTNU

Funnet er publisert i tidsskriftet Neurobiology of Aging.

Et utvalg på 80 kvinner som hadde brukt østrogentilskudd gjennom overgangsalderen ble sammenlignet med 80 kvinner som aldri hadde brukt østrogentilskudd. Alle hadde deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Hjernen skrumper inn med mindre østrogen

Etter overgangsalderen reduseres østrogennivået kraftig i forhold til nivået før overgangsalderen.

MR-bilder av hjernen til kvinnene viste at de som hadde tatt østrogentilskudd gjennom hele overgangsalderen hadde en større hippocampus. Hippocampus ligger i en av de mest sentrale strukturene for hukommelse og stedsans, og blir tidlig rammet ved Alzheimers sykdom.

Foto av hippocampus

Slik ser hippocampus ut. Den øverste rekka viser hippocampus hos en kvinne som ikke har tatt østrogentilskudd. Den nederste rekka viser hippocampus hos en kvinne som har tatt østrogentilskudd. Foto: Carl Pintzka.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi undersøkte også formen på hippocampus og fant at områdene der hormonbehandling hadde størst effekt er de samme områdene som først blir rammet ved Alzheimers sykdom, sier Pintzka.

Det er vist i andre studier at kvinner som begynner med østrogentilskudd flere år etter overgangsalderen ikke får den samme positive effekten på hippocampus.

Må ta østrogen fra slutten av 40-årene

Funnene til Pintzka viser at østrogentilskudd gir større volum av hippocampus, og på den måten kan redusere risikoen for demens for kvinner som tar østrogentilskudd i tiden rundt overgangsalderen. Det mener Asta Håberg, professor i nevromedisin ved NTNU og veilederen til Pintzka.

Frem til 2002 var det svært mange kvinner i Norge og internasjonalt som tok østrogentilskudd. Bakgrunnen for å ta østrogentilskudd er å slippe hetetokter, benskjørhet og forebygge hjerte- og karsykdommer. Så falt antallet dramatisk.

Østrogen og kvinner, tabell

Tabellen viser utviklingen innen behandling med østrogentilskudd hos kvinner. Tabellen er fra Sales of products containing estrogens in Norway in the period 1990-2014. Adapted from Drug Consumption in Norway 2010–2014, ed. S. Sakshaug. 2015, Oslo: Norwegian Institute of Public Health.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slo ned som en bombe i media

Pintzka peker på to bestemte undersøkelser som årsak til det bratte fallet i bruk av østrogentilskudd. Sommeren 2002 ble det publisert en stor studie av kvinner i overgangsalderen kalt ”Womens Health Initiative”.

Denne studien slo ned som en bombe i fagmiljøene og media. Konklusjonen var at ulempene ved langtidsbehandling med østrogen var langt større enn fordelene.

Studien omhandlet 16 000 kvinner mellom 50 og 79 år, og viste at kombinasjonen med østrogen og progesteron økte risikoen for både hjertesykdom og brystkreft. Videre viste studien at de som startet med østrogentilskudd hadde både dårligere hukommelse og økt risiko for demens enn kontrollene.

Like etter ble det publisert en studie i Journal of the American Medical Association som hadde fulgt 44 000 kvinner i 20 år. Denne studien påviste at østrogenbehandling økte risiko for kreft i eggstokkene hvis behandlingen vedvarte i over 10 år.

Startet trolig for sent med østrogentilskudd

– Det er riktig at risikoen for enkelte kreftformer øker, men samtidig vet vi for eksempel at risikoen for hoftebrudd og tarmkreft synker ved bruk av østrogentilskudd, sier Pintzka.

– Det kan stilles store spørsmålstegn ved om funnene fra de amerikanske studiene kan overføres til norske kvinner. Kvinnene startet å bruke østrogen sent, og østrogentilskuddene som benyttes i USA er også forskjellig fra det som brukes i Europa, sier Håberg.

Senere har det kommet studier som antyder at østrogentilskudd har beskyttende effekter på hjernen om man starter rundt overgangsalderen, men at samme behandling kan være skadelig om kvinner starter senere enn noen år etter overgangsalderen.

– Kvinnene som deltok i ”Womens Health Initiative” startet med østrogentilskudd 15-30 år etter overgangsalderen. Dette var sannsynligvis for sent til å kunne forvente positiv effekt, sier Pintzka.

Stadig flere vil bli rammet av demens

Ifølge Folkehelserapporten 2014 har Norge cirka 70 000 mennesker med demens, og antallet vil øke sterkt i årene som kommer på grunn av økende folketall og høyere gjennomsnittsalder.

Norge er ikke alene om å stå foran en slik utvikling, som henger sammen med økende gjennomsnittsalder i befolkningen.

Verdens helseorganisasjon har pekt ut kampen mot de nevrodegenerative sykdommene, som Alzheimers og Parkinsons sykdom, som en av de største helseutfordringene vi står overfor i årene som kommer.

Råder kvinner til ikke å la seg skremme av tidligere studier

Håberg mener at det er overveiende sannsynlig at det er positive effekter for hjernen ved bruk av østrogentilskudd, men om det på sikt beskytter mot demens er fremdeles uklart.

– Om kvinner ønsker å ta østrogentilskudd, bør de starte tidlig for å få den positive effekten i hjernen, sier Håberg.

Pintzka påpeker at ingen av deltakerne i hans doktorgradsavhandling hadde demens og heller ikke har utviklet i tiden etter MR bildene ble tatt, og at verken han eller veilederen hans ikke vet hvor mange som kan utvikle demens når de blir ennå eldre. Dette skal en forskningsgruppen ved NTNU følge opp i den neste HUNT undersøkelsen.

Pintzka har levert doktorgradsavhandlingen sin ved NTNU. Han er nå ansatt ved St. Olavs Hospital som forsker ved kompetansetjenesten for fMRI.