Bildet viser jente som har hjemmeskole foran en laptop.
Tilbakemeldingene på hjemmeskole viser at mye spennende skjedde med både undervisningen, vurderingen og mer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Mange trivdes med hjemmeskole

Hjemmeskole ble løsningen for de aller fleste da koronaen slo til i vår. Reaksjonene underveis var overraskende positive.

Mange fikk hverdagen helt endret da barna måtte ha hjemmeskole i flere uker på grunn av koronautbruddet. Ikke bare barn og foreldre, men også folk i skoleverket måtte tenke helt nytt og lære nye fremgangsmåter i løpet av kort tid.

– Det interessante er at tilbakemeldingene er overveldende positive, sier doktorgradsstipendiat Mari-Ana Jones ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Sammen med dr. Sara Bubb ved University College London har hun kartlagt reaksjonene til elever, lærere, foreldre og skoleledere i Tysvær kommune. Resultatene er publisert i en fagartikkel.

– Tilbakemeldingene på hjemmeskole viser at mye spennende skjedde med både undervisningen, vurderingen og mer, sier Jones.

Ny normal ble normalt

Skolene stengte i midten av mars. Undersøkelsen ble gjennomført allerede i slutten av april, mens hjemmeskole ennå var normalen.

– Folk vente seg raskt til den nye normalen, og både foreldre og elever reagerte positivt. De rapporterte om mer kreative læremetoder, bedre fremgang, mer anvendelige tilbakemeldinger og større frihet for elevene, påpeker Jones.

Nå ble nok ikke endringene fullt så store her som i en del andre land. I Norge går 93 prosent av elevene på digitaliserte skoler, mot bare 35 prosent i Europa sett under ett. Men det ble merkbart likevel. En tidligere undersøkelse fra UiO viser at to av tre lærere hadde liten eller ingen erfaring med heldigital undervisning før koronaen.

Bildet viser familie med tre barn som har hjemmeskole.

Også foreldrene fikk hverdagen endret da barna måtte ha hjemmeskole. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Muligheter for nyskaping 

Skoleledere rapporterte at de ville gjennomføre endringer basert på erfaringene med fjernundervisning og hjemmeskole.

– Krisen ble en mulighet for nyskaping fra grasrota, påpeker forskerne.

Tysvær ble delvis valgt fordi dr. Sara Bubb har jobbet som konsulent der i flere år for å støtte skoleutvikling og elevenes medvirkning, blant annet for å prøve ut nye, kreative læringsmetoder.

– Det digitale som allerede var på plass i Tysvær ga et sterkt grunnlag for utvikling – men det kan også stemme for mange andre kommuner i Norge, mener Bubb.

Representativ kommune

Forskerne velger å tro at Tysvær er en ganske vanlig kommune.

– Selv om det var tydelig fra forskningsdata at lærerne i Tysvær grep sjansen til å skape spennende læringsmuligheter i hjemmeskolen, tror vi at det kan ha skjedd også i andre kommuner, sier Bubb.

Hjemmeskole ble godt mottatt av mange. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Det spesielle for Tysvær er at de har et datagrunnlag som omfatter synspunkter fra elever, foreldre og lærere som de kan bygge videre på i skoleutviklingen.

Anonyme spørreskjemaer ble sendt ut til elever, foresatte og lærere i alle skoler i Tysvær. I løpet av 10 dager kom hele 1995 svar fra en kommune med 11.000 innbyggere.

– Tydeligvis var engasjementet stort og respondentene hadde mye å dele, skryter Jones av kommunens innbyggere.

Les også: Sånn hjelper du barna å knekke lesekoden

Mye å lære

Mer uteskole, hyppigere bruk av digitale verktøy i læring og undervisning og mindre lekser var blant forslagene. Mye fungerte allerede bra i en kommune der forholdet, mellom elever, foreldre og skolene allerede ofte er godt.

– Elever rapporterte om at de fikk medvirke i en større grad. De opplevde økt selvstendighet og mestring. Foreldre ble mer involvert. Lærere planla flere kreative aktiviteter og ga mer individuelle tilbakemeldinger, oppsummerer Jones noen av de gode erfaringene.

Jones mener det er mye skoleverdenen kan reflektere over etter erfaringene med hjemmeskole.

– For eksempel hvordan vi kan videreutvikle digital kompetanse, og hvordan vi kan legge til rette for kreative og fleksible læringsaktiviteter hvor elever opplever selvstendighet og medvirkning, sier Jones.

Her handler det mer om å videreutvikle det vi allerede kan basert på de erfaringene koronaen ga oss enn å forandre alt.

– Dette er en anerkjennelse av hva skoler har oppnådd, tross utfordrende og ustabile tider, skriver forskerne.

Skolelederne i Tysvær planlegger allerede hvordan de bygger videre på funnene.

Kilder:
Tysvær kommune. Undersøking om tysværskulen i koronatida.