Plutselig ble skoledagen flyttet til stua. Her er forskernes råd til alle som nå må bruke nettet som lærings- og undervisningsarena. Foto: iStock/mixetto

Fem råd for skoledag på hjemmebane

Hva gjør vi når skoler og universiteter stenges, og læringen må foregå på hjemmebane? Her er fem gode råd om nettundervisning. Lykke til!

1. Bruk kjente digitale plattformer som basis for undervisningen

Bruk plattformer som elevene kjenner fra før som basis for undervisningen. De aller fleste skoler har allerede en digital læringsplattform som de bruker for å legge ut fagstoff til elevene. Her er det også mulighet for kommunikasjon.

Det samme gjelder for videokommunikasjon en-til-en, eller mellom grupper. Her har de fleste tilgang til løsninger som Skype, Teams eller Hangout.  Bruk headset og et godt webcamera for å redusere bakgrunnsstøy og på den måten heve kvaliteten på videosamtaler. Be andre deltakere om å sette mikrofonen på “mute” når de selv ikke snakker.

2. Ivareta personvern og informasjonssikkerhet

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig i alle sammenhenger. Ved å bruke digitale løsninger som skolene/kommunene har lisens på, blir lærerens og elevenes data ivaretatt gjennom en databehandleravtale.

I disse dager deles det mange tips til både gode og kreative gratisløsninger på nett. Noen krever innlogging, andre ikke, og det er ulik grad av lagring og databehandling i nettbaserte løsninger. Her er det lurt å finne ut om hvilke personopplysninger og annen informasjon som lagres, hvem som eier dataene og hvordan de kan bli bruk av andre parter.

3. Sett krav til progresjon i faget, men utnytt fleksibiliteten som digitale løsninger gir

Nettundervisning har noen fordeler. Fleksibilitet er ett stikkord. Elever og lærere kan jobbe på ulike tidspunkt og når det passer den enkelte. Men man bør ha en viss struktur ved å legge inn digitale møtepunkter, krav til progresjon og frister for innlevering.

Fordelen med digitalt fagstoff er at det er lett tilgjengelig for elevene, det er dynamisk og kan lett oppdateres.  Elevene kan se, høre og lese ting om igjen så mange ganger de trenger det.

Man slipper klasseromsstøy som for eksempel forstyrelser fra medelever, eller at elever som sitter bakerst i klassen og ikke får med seg hva som foregår på tavla. Lærere trenger heller ikke bruke tid på gjentakelser eller sanksjoner på atferd og støy. 

Det er viktig å tilpasse opplegget til alderen på elevene. Noen er mer selvstendige enn andre. Bruk tilgjengelige verktøy til regelmessig kontakt med elever via video, mail og chatteprogrammer.

Elever har gjerne gjerne lav terkel for å bruke slike verktøy og til å respondere via dem. Oppfordre elevene til å stille spørsmål, og å jobbe med medelever.

Når man nå har begrensede muligheter til å møtes, bør skolene ha en policy for at de skal svare på henvendelser fra elever og foresatte innen et visst antall timer innenfor normalarbeidstiden.

Husk også at ikke alle foresatte har forutsetninger eller muligheter til å drive hjemmeundervisning med barna.

4. Tenk gjenbruk!

Noen lærere vil kanskje synes at det går med mye tid til å produsere egne digitale undervisningsopplegg. Men ved å bruke litt tid på dette vil det være en investering på sikt. Da kan man bruke dette i flere klasser samtidig, til neste skoleår, og dele det med andre lærere.

Det er dessuten helt greit å bruke noe som allerede er tilgjengelig på nett. Enten det er fagressurser fra ndla.no, forlagenes nettsider, eller videoer som andre lærere har laget og delt. Husk at det er god skikk å kreditere opphavspersonen.

Dugnaden er allerede i gang blant lærerstanden. I skrivende stund er det over 30 000 medlemmer i Facebook-gruppen “Corona-dugnad for digitale lærere”.  Her deles et flust av tips til undervisningsressurser og opplegg.

Flere norske læremiddelprodusenter er også med i dugnaden, ved at de tilbyr gratis tilgang til deres betalingsløsninger en tid framover. Dette gjelder for eksempel Salaby (Gyldendal), Skolen (Cappelen Damm), TV2 skole og Kahoot sin betalingsversjon. Noen krever innlogging med Feide, som er en løsning svært mange skoler benytter allerede.

5. Legg til rette for en variert skoledag

Elevene har normalt flere fag i løpet av en dag. Uavhengig av trinn bør lærere samarbeide med sine kolleger om hva og hvordan de legger opp den digitale undervisningen. Man vil jo unngå at “alle” gir samme type oppgaver.

Det kan blir for mye tekstlesing og lange dager foran skjermen med skriving. Det kan til og med bli for mye film og quiz. Tenk også om det er mulig med tverrfaglige prosjekter, der elevene kan samarbeide i grupper, og gjøre både digitale og analoge oppdrag. Alt trenger ikke dokumenteres, lastes opp og leveres inn i læringsplattformen.

Vi i SINTEF ønsker alle lærere og elever lykke til med spennende digitale dager!