VR-treningsprogram for helsepersonell kan redde liv

Et forskerteam ved NTNU har utviklet en ny VR-basert løsning for å trene helsepersonell i klinisk observasjon. Det norske VR-selskapet Making View AS skal nå ta VR-teknologien videre ut i markedet.

Å øke den faglige kvaliteten på observasjon av syke pasienter kan bidra til at flere liv reddes.

Ved å gå systematisk til verks blir det enklere å oppdage potensielt livstruende tilstander, som for eksempel blodforgiftning, tidlig i sykdomsforløpet.

Metodikken for systematisk klinisk observasjon kalles ABCDE, og kan brukes i alle situasjoner hvor en pasient må observeres. Det er denne metodikken man trener på i det nye VR-baserte treningsprogrammet utviklet ved NTNU.

– Med denne VR-teknologien kan helsepersonell og studenter innen helsefag trene hvor som helst og når som helst – man er ikke avhengig av treningsdukker eller et spesielt rom, sier NTNU-professor Aslak Steinsbekk.

Sammen med kollega Helen Berg har han både utviklet og forsket på  denne VR-teknologien.

Internasjonalt marked

Making View AS signerte 24.juni 2020 en lisensavtale med  NTNU Technology Transfer AS. Denne avtalen gir selskapet eksklusive rettigheter til å videreutvikle og selge VR-teknologien til bruk i opplæring av helsepersonell på sykehus, i kommunehelsetjenesten og studenter innen helsefag.

NTNU Technology Transfer valgte Making View blant flere internasjonale aktører.

– Making View har god kontakt med mulige pilotkunder, og er villige til å fokusere og sette fart på videreutvikling og internasjonal spredning slik at teknologien kan bli gjort tilgjengelig for samfunnet så raskt som mulig, sier prosjektleder Kristin Lønsethagen ved NTNU Technology Transfer.

– Vi gleder oss til å integrere teknologien i vår Cognitive Performance Plattform, og til å ta produktet ut i markedet, sier daglig leder i Making View  Knut-Einar Wold.

Forskningsbasert teknologi

NTNU har i mange år forsket på å bruke Virtual Reality (VR) til å trene helsepersonell i klinisk observasjon.

– Teknologien har vist høy læringseffekt i en randomisert studie med 600 deltagere gjennom forskningsprosjektet VirSam ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

– Flere av helsefagstudentene som har prøvd treningsplattformen sier at dette var både morsomt, engasjerende og virkningsfullt, sier NTNU-professor Aslak Steinsbekk.