Åpnet VR-laber to steder samtidig

NTNU har fått laboratorier for virtuell virkelighet.

– Kanskje vil 29. mai 2018 stå som en merkedag, sa prorektor for utdanning Anne Borg da hun offisielt åpnet laboratoriet for virtuell virkelighet (VR) på Dragvoll.

Samtidig åpnet prodekan Toril Forbord virtual reality (VR) – og RQI-laboratorier på Øya.

Deretter fikk prorektor Borg selv øve seg på livredning ved hjelp av VR-briller og sammenkobling med NTNU-folk i Ålesund, Gjøvik og på Øya.

RQI (Resuscitation Quality Improvement) antyder noen av mulighetene som ligger i VR-teknologien. Her kan helsepersonell øve på livredning i et virtuelt miljø. Ved hjelp av VR-briller trenger ikke de som øver befinne seg på samme sted. For et universitet som har lokaler i tre byer, er det viktig å finne nye samarbeidsmetoder.

Saken fortsetter under bildet.

Toril Forbord tester VR-brille. Foto: Anne Sliper Midling, NTNU

Fra Syria til Mars

VR-labene og RQI-laben er del av NTNUs satsing på nye, kreative undervisningsformer og muliggjørende teknologier. Det er tidlig ennå, men mulighetene er mange, og de nye lokalene kan gi NTNU en god start.

– Dette er ikke bare for teknologer, mener Borg.

En drøm har gått i oppfyllelse for førsteamanuensis Ekaterina Prasolova-Førland. Foto: Lena Knutli for NTNU

Teknologien er allerede brukt for å øve på å dyrke planter på Mars, men også til å føle hvordan det er å være syrisk flyktning.

– Vi kan ikke sende alle studentene våre til en flyktningleir, sier Borg.

Men studentene kan få et slags innblikk gjennom virtuell virkelighet.

En drøm

For førsteamanuensis og ildsjel Ekaterina Prasolova-Førland har dette lenge vært et mål.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse, sier hun, som har jobbet med VR i flere år.

Det er heldigvis ikke en svært gammel drøm, for det gikk nokså raskt å få laboratoriene på plass straks arbeidet kom i gang for fullt.

For ett år siden sto lite klart, men nå kan studenter ta i bruk lokalene, takket være støtte fra Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU, Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU Eiendom og rektoratet.

En egen faggruppe er opprettet for å forske på VR og utvidet virkelighet (AR).