Mye tyder på at menneskenes jakt påvirker villsvinbestanden som forskerne har undersøkt. Jaktpresset gir flere fordeler til dem som blir kjønnsmodne og får unger tidligere. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Ingen ulemper ved å få unger tidlig

Du har neppe noen ulemper ved å bli kjønnsmoden og formere deg tidlig. I hvert fall ikke om du er et villsvin.

Når noen arter blir mye jaktet på, øker dødeligheten til dyrene og de får færre barn i løpet av livet.

For å kompensere for dette, vil dyr som blir jaktet på ofte svare med å bli kjønnsmodne og få barn tidligere enn artsfeller som ikke blir jaktet på. Med andre ord, dyr som blir jaktet på får en «raskere» livshistorie.

Til nå har vi trodd at den tidlige utviklingen hadde en pris. Tanken er at rask utvikling av kroppen kommer på bekostning av en utholdende kropp. De raske skal derfor ha vært mer utsatt for sykdom og tidligere naturlig død, blant annet på grunn av et dårligere immunforsvar og økt belastning.

Det kan fremdeles gjelde for enkelte arter. Men sånn er det ikke alltid, viser en NTNU-studie av villsvin som nylig er publisert i Oecologia.

Mot gjeldende lærdom

Villsvin er også i ferd med å etablere seg i Norge etter å ha spredd seg via Sverige. Men denne forskergruppen undersøkte rundt 1000 villsvin i skogen Châteauvillain-Arc-en-Barrois i Frankrike.

Den vanligste dødsårsaken for denne villsvinbestanden er menneskenes jakt.

– Mye tyder på at menneskenes jakt påvirker bestanden. Jaktpresset gir flere fordeler til dem som blir kjønnsmodne og får unger tidligere, påpeker Lara Veylit, førsteforfatter av studien og stipendiat ved Institutt for biologi ved NTNU.

Normalt ville forskerne forvente at villsvinene i denne populasjonen formerte seg tidligere, men også dø tidligere som følge av høyere belastning på kroppen. Det de observerte gikk imot gjeldende lærdom på feltet.

Funnene går mot det biologer tidligere har trodd. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Raske hanner levde lengre

– Vi fant at hanner som vokste raskt faktisk hadde lavere mortalitet som følge av både jakt og naturlige årsaker, sier Veylit.

De raske hannene levde også lengre i snitt, uansett om de ble tatt av jegere eller døde av naturlige grunner.

Det kan tyde på at det faktisk er de friskeste og samtidig mest seksuelt attraktive hannene som er tidlig ute. Disse er også flinkest til å gjemme seg for jegerne.

Raske og treige hunner levde like lenge

For hunnene spilte det ingen rolle for mortaliteten om de utviklet seg tidlig eller sent.

Hunner som formerer seg tidlig kan være mye mindre av vekst når de får unger første gang. Hunnene trengte bare å ha 35-40 prosent av voksen vekt da de fikk det første kullet.

Men belastningen dette gir på kroppen ser heller ikke ut til å gjøre dem mer sårbare eller utsatt for tidlig død.

Kilde: Oecologia. Grow fast at no cost: no evidence for a mortality cost for fast early-life growth in a hunted wild boar population. Lara Veylit, Bernt-Erik Sæther, Jean-Michel Gaillard, Eric Baubet, Marlène Gamelon. https://doi.org/10.1007/s00442-020-04633-9