En reirunge titter ut av fuglekassen sin. Om den greier seg godt avhenger blant annet av eggstørrelsen og været. Foto: Thomas Kvalnes, NTNU

Derfor har spurv store og små egg

Hvorfor varierer eggstørrelsen hos gråspurv så mye? Er det ikke alltid en fordel å være stor?

Spurveunger som kommer fra store egg er jevnt over større ved klekking enn unger som kommer fra små egg. De har større reserver å gå på om det blir knapt om mat også. Derfor skulle du tro at det alltid er en fordel å legge store egg, fordi ungene dine tilsynelatende har større sjanse til å overleve.

Senter for biodiversitetsdynamikk (CBD)

  • Et interdisiplinært senter for fremragende forskning (SFF).
  • Forskningen fordeler seg på tre hovednivåer, populasjonsøkologi, evolusjonsbiologi og samfunnsdynamikk, samt samspillet mellom disse.
  • Målet er å øke kunnskapen om bærekraftig ivaretakelse av biologisk mangfold i en verden i endring.

Men samtidig kan eggstørrelsen hos gråspurv variere med hele 50 prosent økning i volum fra minste til største egg. Det har fått biologer til å lure på hvorfor.

I perioden 2003 til 2009 undersøkte biologer fra NTNU eggstørrelsen hos gråspurv på Hestmannøy i Nordland. Nå publiseres resultatene. De kan nok overraske noen.

Stor en fordel om det regner

– Vi så på overlevelsen hos ungene og sjansen for å rekruttere, sier postdoktor Thomas Kvalnes ved Senter for biodiversitetsdynamikk (CBD) ved NTNU.

Det betyr at de ikke bare så på om ungene klarte seg, men også om disse ungene overlevde til å kunne produsere egne unger når de ble gamle nok.

Saken fortsetter under bildet.

To voksne hunner. Den ene med mat i nebbet som skal gis til ungene i reiret. Foto: Thomas Kvalnes, NTNU

Forskerne finner to hovedtrekk:

  • For det første: Ja, det er en fordel med store egg om du ser på kortsiktig overlevelse hos ungene. Men dette gjelder når det er mye regn. Da er det mindre tilgang på insekter, og foreldrene drar sjeldnere ut for å skaffe mat. I det tilfellet er det en fordel for ungene å ha større energireserver fra egget å gå på.

    Eggstørrelsen hos gråspurv kan variere med hele 50 prosent økning i volum fra minste til største egg. Foto: Thomas Kvalnes, NTNU

Men samtidig finner forskerne enda en sammenheng:

  • Temperaturen har betydning for om det er en fordel å komme fra store eller små egg. Om temperaturen er høy, er det nemlig en fordel å komme fra mindre egg.

Hvorfor i all verden?

For rask vekst en ulempe

– Ved lave temperaturer har ekstra reserver fra store egg en viktig betydning, mens ved høye temperaturer fører antagelig de samme reservene til en raskere vekst enn det som er optimalt for langsiktig overlevelse, sier Kvalnes.

Så det går an å vokse for raskt. Hvis du både har store eggreserver, god tilgang på mat og høyere temperatur, kan det altså skje.

– For rask vekst har tidligere vist seg å føre til lavere overlevelse over tid, bekrefter Kvalnes.

Dette kan kanskje skyldes det som kalles oksidativt stress. Når du vokser raskt, øker produksjonen av det som kalles reaktive oksygenforbindelser. Kroppens forsvar mot disse nedbrytende forbindelsene henger ikke alltid med om du vokser for raskt.

Dette stresset kan føre til kortere telomerer, som er endestykkene på DNAet ditt som hindrer at genene blir skadet under celledelingen. Biologer har tidligere funnet en sammenheng mellom telomerlengde og livslengde.

En voksen gråspurvhann. Rekker han å få egne unger? Foto: Thomas Kvalnes, NTNU

Legger ulike egg

Nå er det ikke særlig enkelt å spå været, hverken for folk eller gråspurv. Hvis det er en fordel med ulik eggstørrelse alt etter været, har fuglene en utfordring om de vil at ungene skal ha størst mulig sannsynlighet for å overleve lenge nok til å få egne unger. Så hvordan løser de det?

– Vi ser at hver enkelt hunn legger egg av ulike størrelser i samme kull, sier Kvalnes.

Gråspurv kan få opptil tre kull i løpet av en sesong, fra tidlig vår til august. Innenfor hvert av disse kullene er det altså forskjell på eggene.

– Denne variasjonen øker sjansen for at noen egg alltid er i nærheten av den optimale størrelsen alt etter værforholdene, forklarer Kvalnes.

Samtidig er det en tendens til at eggene i det siste kullet er jevnt over mindre enn eggene tidlig i sesongen. Det er kanskje ikke så rart heller, siden gjennomsnittstemperaturen i august normalt er høyere enn den er tidlig på vårparten.

Gråspurven legger kanskje alle eggene i samme reir, men sikrer seg altså likevel gjennom variasjon.

Kilde: Kvalnes, T., Røberg, A.Å., Jensen, H., Holand, H., Pärn, H., Sæther, B.-E. og Ringsby, T.H. 2018. Offspring fitness and the optimal propagule size in a fluctuating environment. Journal of Avian Biology 2018: e01786 (doi: 10.1111/jav.01786)