Fosfor. Bildet viser en sau på en norsk gårdsbruk.
Grunnstoffet fosfor er uunnværlig i den norske matproduksjonen. Foto: Colourbox

Forskere vil resirkulere livsviktig grunnstoff

Slik kan vi begrense tapet av det livsnødvendige grunnstoffet fosfor i Norge.

Ny rapport om livsnødvendig fosfor i norsk landbruk og fiskeoppdrett foreslår tiltak for å sikre en mest mulig sirkulær fosforøkonomi i Norge.

Grunnstoffet fosfor er en byggestein for liv, og spiller derfor en uunnværlig rolle i matproduksjon.

I dag kommer store mengder fosfor inn i det norske matsystemet fra utlandet i form av mineralgjødsel, fôrstoffer, matvarer og mikroingredienser til fiske- og dyrefôr. Men bare en liten brøkdel av denne fosforen ender opp som mat for mennesker.

En mer sirkulær bruk av fosfor kan redusere forsyningsrisiko og risiko for forurensning.

Den største delen samles dessverre opp i landets jord- og vannsystemer. Dette har mange ulemper, blant annet for miljøet.

En mer sirkulær bruk av fosfor kan redusere forsyningsrisiko og risiko for forurensning, hevder rekken av forskere i den nye rapporten. Dette er særlig relevant i Norge, der regjeringen har ambisjoner om å øke produksjonen av laks og ørret fra nåværende 1,5 millioner tonn til 5 millioner tonn innen 2050.

Fosfor en kritisk råvare

– Forsyning av fosfor er svært viktig og regnes som kritisk råvare av EU, sier NTNU-professor Daniel B. Müller, en av forfatterne av den nye rapporten. 

Han forklarer at fosfatstein, den viktigste kilden til fosfor for gjødsel- og mikroingrediensproduksjon, er en begrenset ressurs som bare utvinnes i noen få land.

Over 80 prosent av verdens fosfatsteinreserver finnes i kun fem land, og oppunder 70 prosent befinner seg i Marokko og Marokko-okkuperte Vest-Sahara. Den høye konsentrasjonen gjør mange land sårbare for geopolitiske og økonomiske ustabiliteter, og truer mattryggheten.

Men tross alt: når fosforet først er importert, er det mye å hente på å holde fosforet i omløp i et sirkulært kretsløp, står det i rapporten.

– Norge har ignorert potensialet i gjødsel og fiskeslam som en ressurs. Det kan brukes for å møte ikke bare fosforbehovene innenlands, men også til å lage et eksporterbart produkt av høy kvalitet, sier Avijit Pandit, NTNU-stipendiat og medforfatter av rapporten.

Fosfor. Bildet viser fiskemerder.

Også i havbruk er fosfor en uunværlig ingrediens. Foto: Colourbox

Vil minske risiko for forurensning i naturen

Forsker Miguel Las Heras Hernández jobber ved NILU, og er medforfatter av rapporten. Han påpeker at den lineære fosforøkonomien som råder i Norge i dag gjør at fosforopphopninger blir en risiko:

– Overgjødsling over mange tiår har ledet til en opphopning av fosfor i jorda, men også til høye konsentrasjoner av fosfor i det norske vannsystemet, sier Hernández.

Dette øker risikoen for noe som heter eutrofiering, som betyr soner i vannet med lite oksygen som igjen kan føre til fiske- og plantedød.

Fire steg mot sirkulær fosfor-økonomi

Å oppnå en fullstendig sirkulær fosforøkonomi vil være en kompleks oppgave, skriver forskerne i rapporten.

De har analysert fordelene ved fire strategier, og undersøkt at de er gjennomførbare:

  1. Utvikle og opprettholde et nasjonalt næringsstoffregnskap.
  2. Minimere tap og opphopning av fosfor på gårdsnivå.
  3. Etablere infrastrukturer for innsamling, prosessering, handel og bruk av gjødsel og fiskeslam for å produsere høykvalitets resirkulerte gjødselprodukter som er skreddersydd for behovene til brukerne i Norge og i utlandet.
  4. Vedta en reguleringsramme for å fremme markedet for resirkulerte gjødselprodukter.

Om rapporten

Rapporten er basert på arbeidet i MIND-P-prosjektet. Forskerne studerte det norske fosforkretsløpet for både jordbruk og akvakultur på gårdsnivå og utforsket muligheter for økt sirkularitet.

Prosjektet identifiserte gårdsnivå og strukturelle hindringer for å håndtere fosforressursene mer effektivt. Forskningsrådet MIND-P. Det er et samarbeid mellom NTNU og NIBIO.

Strategiene ble utviklet med støtte fra et rådgivende panel. Det besto av representanter fra regjeringen, næringslivet, bransjeorganisasjoner og ikke-statlige organisasjoner (NGO-er).

Rapporten kan leses i sin helhet i NTNU Open, den er tilgjengelig for nedlasting både på norsk og på engelsk: “Mot en sirkulær fosforøkonomi i Norge – Strategier for integrering av jordbruk of akvakultursektorer på flere nivåer”.

Referanse: Müller, Daniel Beat; Las Heras Hernandez, Miguel; Pandit, Avijit Vinayak; Øgaard, Anne Falk; Reitan, Kjell Inge. Towards a circular phosphorus economy in Norway – Strategies for integrating agriculture and aquaculture at multiple scales. NTNU Open.