1154 hull i bakken – og én gåte

Historien om den ene gangen kokegroper har fått en arkeolog til å kjenne seg (litt) som Indiana Jones.

Du kan sikkert si mye rart om kokegroper, men sensasjonelle er de ikke. De er vel snarere det vi kan kalle et hverdagslig arkeologisk funn, om noe sånt finnes.

Hele området er fullt av ulike funn, ikke bare de 1154 kokegropene. Illustrasjon: NTNU Vitenskapsmuseet

Kokegroper er fortidens steikeovner. De fungerte ved at man fyrte opp bål i en grop med steiner. Når bålet hadde brent ut, la man kjøtt og fisk i gropa, og dekket til. Slik ble maten langtidsstekt av de varme steinene.

Slike kokegroper er en av de vanligste strukturene som dukker opp under arkeologiske undersøkelser. De er nyttige, siden man kan ta ulike prøver fra dem, og slikt sett si noe om når og hvordan et område har vært i bruk. Likevel, det er ikke kokegroper som får en arkeolog til å kjenne seg som Indiana Jones. Noen vil kanskje gå så langt som å si at kokegroper er ganske kjedelige.

Helt til de ikke er kjedelige, da.

Noen vil kanskje gå så langt som å si at kokegroper er ganske kjedelige. Helt til de ikke er kjedelige, da.

Saken fortsetter under bildet.

Caroline Fredriksen får utslag på metalldetektoren. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU

– Ekstraordinært 

Det var natt til 8. august 2018 at Caroline Fredriksen og Arne Anderson Stamnes, begge arkeologer ved NTNU Vitenskapsmuseet, skjønte at det var noe helt spesielt med Løykja.

Metalldetektorister hadde over flere år levert inn gjenstander fra jordene på gårdene her. Dette hadde fått fylkeskommunens arkeologer til å ta en nærmere titt på området. De hadde funnet både kokegroper og en intakt grav, men ikke fått et klart bilde av hva som hadde foregått på Løykja – og i hvilket omfang. Det var det Caroline og Arne prøvde å finne ut denne augustnatta.

– Det var meldt styrtregn dagen etter, så vi måtte kjøre georadar til kl. 2 for å rekke over alt før jordene ble til gjørme, forteller Fredriksen.

En georadar sender elektromagnetiske signaler ned i undergrunnen, og noen av disse signalene reflekteres tilbake når de støter på strukturer i undergrunnen. Slik får arkeologene et slags røntgenbilde av hva som befinner seg 2-3 meter under bakken.

Saken fortsetter under bildet.

Kjøring av georadar på Løykja. Her fant arkeologer og folk med metalldetektor mye spennende. Foto: Arne Andersson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet

Hvor detaljert bildet er avhenger av jordsmonnet. På Løykja er grunnforholdene spesielt godt egnet for slike geofysiske undersøkelser. Allerede mens de to tråklet fram og tilbake over jordet i 8 km i timen, kunne de tydelig se rester av langhus og graver dukke fram på skjermen. For ikke å snakke om kokegroper – hundrevis av dem.

Til slutt talte vi i alt 1154 groper. Det er helt ekstraordinært.

–  Vi skjønte umiddelbart at dette var noe utenom det vanlige. Til slutt talte vi i alt 1154 groper. Det er helt ekstraordinært, forteller Fredriksen.

Caroline Fredriksen får utsalg på metalldetektoren. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU

Rituelt samlingsted?

Den vanvittige mengden kokegroper forteller oss at det en gang i tiden har samlet seg mye folk på Løykja.

Spenne fra romertiden, funnet av detektorist Steffen Hansen. Foto: Caroline Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet

Antagelig var de samlet her for mer spesielle anledninger, for kokegropkokkelering i stor skala er ikke noe du gir deg i kast med en vanlig tirsdag etter jobb.

Aktiviteten i området var størst fra romertid fram til merovingertid, det vil si fra ca. år 0 til 750 e.Kr

Metalldetektorfunnene tyder på at aktiviteten i området var størst fra romertid fram til merovingertid, det vil si fra ca. år 0 til 750 e.Kr. Det er svært vanlig å finne kokegroper i bosetninger fra denne perioden, men arkeologene har foreløpig bare funnet rester av to hus på kokegropfeltet. Da er spørsmålet: Hva gjorde folk her – foruten å lage mat?

Da er spørsmålet: Hva gjorde folk her – foruten å lage mat?

– Det er vanskelig å si noe sikkert om hva som har foregått her, men området med en så høy konsentrasjon av kokegroper – og forholdsvis lite bosetningsspor – er ofte tolket som en eller annen form for rituelt samlingssted, forklarer Fredriksen.

Saken fortsetter under bildet.

Som om vi ikke har nok å fylle inn.

Feltmøte. Alf Harald Dragseth, Steffen Hansen, Bartek Nowakowski, Anders Danielsen, Anders Lippert og Caroline Fredriksen. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet

– Navnet Løykja – av norrønt Leikr – tyder også på at gården har vært en viktig sosial møteplass, kanskje i kombinasjon med handel eller rituell aktivitet. Særlig når man ser det i sammenheng med et stort gravfelt som ligger 200 meter sørøst for området med kokegroper.

Hun legger til at undersøkelsene i 2018 ikke lyktes med å avgrense kokegropfeltet, og at det derfor sannsynligvis er mye større.

Samarbeid med metalldetektorister

Kokegropfeltet på Løykja ble oppdraget gjennom metallsøking av privatpersoner. Erfarne detekorister fra hele landet deltok dessuten sammen med arkeologene på et systematisk søk av hele området, i etterkant av georadarundersøkelsene.

– Vi har veldig godt samarbeid med detektoristene. De har mye høyere kompetanse enn oss arkeologer på bruk av metalldetektor. De er for eksempel i stand til å høre på lyden hva slags metall de har funnet. Alt jeg kan om å gå med metalldetektor har jeg lært av disse folka, forteller Fredriksen.

Metallsøking 

Privat metallsøking i Norge har økt i popularitet de siste ti årene. Metallsøking er lovlig, og enhver som bruker metalldetektor plikter å sette seg inn i kulturminnelovens bestemmelser og Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metalldetektor.

Viktige momenter:

  • Du skal alltid ha grunneiers tillatelse før du søker.
  • Du skal ikke søke på automatisk fredete kulturminner.
  • Søk bør foregå i pløyelaget på dyrka mark. Søk i utmark frarådes.
  • Meld fra om funn til fylkeskommunen, og bruk Riksantikvarens funnskjema.
  • Stopp søk umiddelbart om du tror du har oppdaget et automatisk fredet kulturminne.
  • Lenke til retningslinjene.
  • Funnskjema.

På kokegropfeltet ble det funnet alt fra pinsetter og spinnehjul til vektlodd og betalingssølv. Hovedvekten av materialet er – som nevnt – fra romertid fram til og med merovingertid.

– Vi har blant annet funnet spenner fra flere ulike perioder, som er et typisk gravmateriale, og betalingssølv og produksjonsavfall, forklarer Fredriksen.

Gjenstandene gir oss ikke svaret på akkurat hva det var som brakte så mye folk til Løykja, men de forteller oss at det har vært et område tettpakka med menneskelig aktivitet over en lang periode.

Les mer i den arkeologiske rapporten: Geofysiske undersøkelser og sosialt metallsøk på Løykja, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.