Kvinner og menn er enige om at vennlighet og intelligens er viktig hos partneren. Men kjønnene prioriterer også ulikt. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Kvinner og menn velger partnere som før

Menn og kvinner velger partnere etter ulike kriterier. Disse er de samme i nær hele verden, og uendret på 30 år, viser undersøkelser av 14.000 mennesker.

Kvinner ser ut til å bry seg mer om trygghet, mens menn går mer etter utseende. Sånn var det før, og sånn er det fremdeles de aller fleste steder, uavhengig av store samfunnsendringer ellers.

Kvinner ønsker seg ellers ofte menn som er eldre enn seg selv, mens menn ofte ønsker seg yngre kvinner. Når begge parters ønsker sammenfaller, ser de i stor grad ut til å gå i oppfyllelse.

Dette gjelder også for Norge. Tall fra SSB viser at når kvinner og menn blir samboere, gifter seg første gang, eller får barn er aldersdifferansen i gjennomsnitt på 2-3 år. Det har ikke endret seg siden slutten av 1980-tallet.

En ny internasjonal undersøkelse samler resultatene om partnervalg hos heterofile med utvalg fra 45 ulike land og over 14.000 mennesker. Undersøkelsen er presentert i en ny artikkel i Psychological Science.

Solide resultater over tid

Resultatene i den nye undersøkelsen er mer eller mindre de samme som psykologen David Buss fant for over 30 år siden.

Buss la grunnlaget for evolusjonspsykologien med sine studier om kjønnsforskjeller i partnervalg. Funnene fra 1980-årene er ennå gyldige.

– Evolusjonspsykologiens klassiske studier av kjønnsforskjeller i partnerpreferanser er robuste over tid og sted, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Oppsummering

  • 14.000 kvinner og menn fra 45 kulturer er undersøkt.
  • Partnerpreferansene er noenlunde de samme over hele verden, selv om det finnes noen forskjeller. Preferansene er uendret på over 30 år.
  • Både menn og kvinner setter pris på egenskaper som vennlighet og intelligens.
  • Kvinner prioriterer god helse og intelligens enda høyere enn menn gjør.
  • Kvinner foretrekker noe eldre partnere, mens menn foretrekker noe yngre.
  • Kvinner prioriterer gode finansielle muligheter høyere enn menn gjør. Menn prioriterer utseendet høyere enn kvinner gjør.

Kvinner og menn prioriterer ulikt

I 1980-årene undersøkte Buss 37 land for å finne ut hvilke trekk de ulike kulturene fant mest attraktive hos en partner av motsatt kjønn.

Preferansene hos kvinner og menn er omtrent de samme over hele verden. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Buss fant store likheter mellom kjønnene også. «Vennlighet» og «intelligens» ble regnet som mest attraktivt av både menn og kvinner.

  • Men i 36 av 37 kulturer mente kvinner at «gode finansielle muligheter» var viktigere enn menn gjorde. Kvinner bryr seg også enda mer om partnerens intelligens og gode helse enn menn gjør.
  • Motsatt var prioriteringen av utseende. I 34 av 37 kulturer mente menn at «godt utseende» var viktigere enn kvinner gjorde. Menn velger altså i større grad etter utseendet, noe som kan skyldes at det også er biologisk lønnsomt å få flere attraktive barn.

Kvinner i alle kulturer foretrakk oftere eldre menn som partnere, mens menn foretrakk yngre kvinner.

14.000 mennesker undersøkt

– Det viktigste med denne artikkelen er at den tester om funnene fra den klassiske studien til David Buss tåler tidens tann med et stort nyere krysskulturelt utvalg, sier professor Mons Bendixen ved Institutt for psykologi ved NTNU.

– De evolusjonspsykologiske forklaringene kommer styrket ut av undersøkelsen. Samtidig får vi dypere innsikt i enkelte av fenomenene knyttet til partnerpreferanser og hva som påvirker kjønnsforskjeller og likheter, sier professor Kennair.

Både Bendixen og Kennair har bidratt til den nye undersøkelsen.

Kan gjenta funnene

Innenfor psykologien, og flere andre felt, er det et problem at fagfolk ikke greier å få de samme resultatene når de gjentar en tidligere undersøkelse. Dette kalles replikasjonskrisen, og kan blant annet så tvil om forskningsfunn.

Kvinner verden over ønsker seg ofte litt eldre menn. Det passer fint, siden menn ofte ønsker seg litt yngre kvinner. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Men Buss’ funn er altså mulig å gjenta og få mer eller mindre samme resultat.

– Det er betryggende å observere at funnene fra de tidlige krysskulturelle studiene om partnerpreferanser i stor grad replikeres. Dette er selvsagt fordi vi har et solid teoretisk fundament for forskningen. Den gir mulighet for å sette opp hypoteser om forventede utfall før vi tester empirisk, sier Bendixen.

Men det finnes kulturelle variasjoner, og den nye artikkelen tester også en rekke ulike forklaringer på disse variasjonene.

Mye overlapp mellom kjønnene også

Ikke alle er like begeistret over funnene.

– En kritikk av funnene som raskt ble tatt opp på sosiale medier, var at det er svær overlapp mellom kjønnene i deres partnerpreferanser. Noen mente at dette burde vært kommunisert bedre i artikkelen, sier Kennair. – Men dette er en urettferdig kritikk i denne sammenhengen, og ikke noe som er underkjent. Forskningen viser både til likheter, overlapp og ulikheter.

– Samtidig er det ikke tvil om at det er ulikhetene som det er argumentert mest mot gjennom årene siden Buss publiserte sin første artikkel, slik at denne typen kritikk er nokså polemisk. Det skal bli spennende å se hvem som gir mest balansert beskrivelse av disse funnene fremover.

Polemikk

  • Polemikk er en diskusjon eller argumentasjon, ofte i avis eller tidsskrift, uten et ønske om å oppnå gjensidig forståelse mellom partene. Polemikk betyr også muntlig eller skriftlig angrep eller kritikk.

Kilde: snl.no

Dette er professor Bendixen enig i.

– Poenget med artikkelen er jo å se om kjønnsforskjellene som er observert i tidligere krysskulturelle studier lot seg reprodusere. Det gjør de i stor grad. Men de faktorene som tidligere er funnet assosiert med kjønnsforskjellene blir bare delvis støttet her. Sånn sett er innspill om statistisk overlapp mellom kjønnene totalt irrelevant, legger Mons Bendixen til.

Som et liknende eksempel bruker Bendixen kjønnsforskjeller i høyde, der det er omtrent 50 prosent overlapp, men der ingen vil påstå at menn ikke er gjennomgående høyere enn kvinner.

Kilde: Sex Differences in Mate Preferences Across 45 Countries: A Large-Scale Replication. Article in Psychological Science · March 2020. DOI: 10.1177/0956797620904154