Hva skal til for at par i lengre forhold har sex? Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Lidenskap danker ut kjærlighet for sex i parforhold

Par i langvarige forhold har oftere sex når kvinnen skiller tydelig mellom sex og andre sider av samlivet. Lidenskapen betyr mye.

Menn tar initiativ til sex mer enn tre ganger så ofte som kvinner gjør i et langvarig, heterofilt parforhold. Men tidligere forskning viser at det blir langt oftere noe av de gangene kvinnene tar initiativet, og derfor er det også kvinnene som i større grad setter begrensningene.

Psykologer ved NTNU har undersøkt hva som ellers skal til for at par i lengre forhold har sex. Hvor ofte kvinner i det hele tatt tar initiativet avgjøres spesielt av to ting.

Du må ha lidenskap. Uten lidenskap fungerer det ikke noe særlig. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Holdninger til tilfeldig sex

Kvinnens holdninger til tilfeldig sex spiller en stor rolle, noe som kanskje ved første øyekast kan virke merkelig når vi snakker om sex i langvarige forhold. For det handler ikke om utroskap.

– Dette sier noe om hvor mye kvinnen skiller mellom de seksuelle sidene ved et forhold og andre aspekter ved samlivet, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi.

Kvinner som i utgangspunktet er mer åpne for kortvarige seksuelle forhold skiller i større grad mellom de positive, fysiske sidene ved sex og de relasjonelle og emosjonelle sidene av samlivet. En krangel om oppvasken eller hvem som støvsugde sist blir ikke i samme grad avgjørende for om paret har sex.

Ofte er sluttresultatet et kompromiss mellom partene, og kvinner som skiller mer mellom sex og alt det andre er antakelig i større grad villige til å inngå kompromisser. Mannen stiller i mye større grad opp uansett.

Men kvinnens holdninger til kortvarige seksuelle forhold, den såkalt sosioseksuelle orienteringen, er ikke den eneste faktoren.

Du må ha lidenskap

– Lidenskapen i forholdet har en stor betydning for samleiefrekvens, sier postdoktor Trond Viggo Grøntvedt ved Institutt for psykologi ved NTNU, som er førsteforfatter av en artikkel som nå er publisert i Evolutionary Behavioral Sciences.

Psykologene ved NTNU tok for seg flere faktorer ved forhold, som hvor lykkelige folk er i forholdet, hvor forpliktet de føler seg overfor partneren, hvor intime de er, hvor mye de stoler på hverandre og kjærligheten mellom dem.

Sterke seksuelle fantasier om andre enn partneren lar seg dårlig kombinere med lidenskap i forholdet. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Alle disse faktorene har sikkert gode sider ved seg. Men det er ikke sånn at det blir mer sex bare fordi paret elsker hverandre og stoler på hverandre. Bare lidenskapen i forholdet kan bidra til å forutsi hyppigheten.

– Lidenskapen er faktisk den eneste av disse faktorene som betyr noe. Vi fant ingen sammenheng med noen av de andre sidene og hvor ofte folk har sex i parforholdet, sier postdoktor Grøntvedt.

92 par i alderen 19 til 30 år ble spurt. Forholdene varierte i lengde fra én måned til ni år, med et gjennomsnitt på i underkant av to år. Disse hadde sex i gjennomsnitt to til tre ganger i uka.

Lyst på andre reduserer lidenskapen

Jo lengre forholdet hadde vart, dess sjeldnere hadde parene sex. Spesielt én annen faktor reduserer hyppigheten.

– Kjærlighet er en forpliktelsesmekanisme, og det er nok slik at det er mindre lidenskap og lyst i parforholdet om man er mer interessert i andre, sier professor Kennair.

– Sterke seksuelle fantasier om andre enn partneren lar seg dårlig kombinere med lidenskap i forholdet, sier førsteamanuensis Mons Bendixen ved Institutt for psykologi.

Bare kvinners holdninger som avgjør

– Det mest oppsiktsvekkende funnet er kanskje at det bare er kvinnens holdninger til tilfeldig sex som påvirker samleiefrekvens, sier Kennair.

Men funnene gjelder nok ikke alle kulturer.

– Disse funnene gjelder i samfunn med større likhet mellom kjønnene, der kvinnen har innflytelse på den seksuelle aktiviteten, sier førsteamanuensis Mons Bendixen.

Dette gjelder altså i samfunn som i stor grad har likestilling mellom kjønnene. Helt andre regler kan gjelde i andre samfunn.

Kilde: Evolutionary Behavioral Sciences. APA. How Intercourse Frequency Is Affected by Relationship Length, Relationship Quality, and Sexual Strategies Using Couple Data. T. Grøntvedt, L. Kennair, M. Bendixen.