Illustration of a nearly empty Rome
– Økonomien i Italia er svært usikker, men det er mange sektorer det går bra med, som matvarer og produksjon av helseutstyr. Mange har også omstrukturert produksjonen for å hjelpe til med det som trengs innenfor helse. Til og med Prada, Gucci og Ferrari deltar, sier Roberto Iacono fra NTNU. Foto: Insidefoto / BACKGRID/NTB scanpix

– Til og med Prada og Gucci produserer helseutstyr nå

Italia går med stort underskudd. Likevel er det ingen debatter der om hva prisen på et menneskeliv er, og om nedstengningen av landet er verdt det.

Hvert døgn ender flere hundre italienere i den sørgelige statistikken over antall døde. Butikker og restauranter har vært stengt i flere uker. Gatene er folketomme.

Vi har snakket med førsteamanuensis Roberto Iacono ved NTNU. Han er samfunnsøkonom, italiensk og ekspert på blant annet italiensk økonomi.

– Når krisen er over kommer sannsynligvis EU til å stramme inn. Da kan det oppstå en ny økonomisk krise i Italia som blir like alvorlig som pandemien, sier Roberto Iacono, førsteamanuensis ved NTNU. Foto: Privat

Fra et italiensk synspunkt, hva tenker du om debattene vi har i Norge om økonomi?

–  I både Sverige og Norge har det vært debatter om hvilken kostnad tiltakene har, og til hvilken nytte. I Italia har det ikke vært slike debatter. I Italia ble den menneskelige krisen raskt alvorlig. Norge er så langt ikke like hardt rammet, og det er kanskje derfor det er flere i Norge som stiller spørsmål ved om tiltakene er verdt det.

Det er flest eldre som dør. Hvilken status har eldre i Italia?

– De har høyere status enn i Norge. Det kan tenkes at det spiller inn i debatten. I Italia er eldre mer sentrale og har større makt i befolkningen enn i Norge. Italia er et mer hierarkisk samfunn, og eldre er et referansepunkt for lærdom som man lytter til.

Butikker og restauranter har vært stengt i flere uker i Italia. Gatene er folketomme. Hva er status for den italienske økonomien nå?

– Italia er som land svært delt mellom nord og sør. Krisen har rammet nord i landet. Det er relativt få i sør som er syke. Nord er den ressurssterke delen av landet med mye næring og industri. Det er her pengene tjenes. Landet rammes derfor hardt økonomisk. Fabrikkene har vært åpne inntil de siste dagene, men nå er flere av dem stengt.

Økonomien er svært usikker, men det er mange sektorer det går bra med, slik som matvarer, produksjon av helseutstyr og lignende. Mange har også omstrukturert produksjonen for å hjelpe til med det som trengs innenfor helse. Det produseres på høygir. Til og med Prada, Gucci og Ferrari deltar. Det er en stor industriell dugnad i landet.

I Norge jobber mange fra hjemmekontor. Er det også tilfellet i Italia?

– Det er en lavere prosent av arbeidskraften i Italia som kan jobbe hjemmefra. Det skyldes to ting. Det ene er at kapasiteten på bredbånd er vesentlig dårligere enn i Norge. Det andre er at arbeidslivet i Italia er mindre basert på smarte samarbeidsformer. Situasjonen i Italia er alvorlig, og usikkerheten i seg selv skaper problemer. Ingen vet når den vanlige forbrukere kommer tilbake til sitt vanlige forbruksmønster.

Hva gjør italienske myndigheter for å hjelpe italiensk næringsliv?

– Det er lansert en pakke som heter ”kurer Italia”. Den kommer fra de italienske myndighetene, og er på 290 milliarder norske kroner. Det er en kraftig krisepakke, men det er mest sannsynlig ikke tilstrekkelig. Situasjonen kommer til å vedvare i ganske mange uker. I starten av krisen var det mye uro knyttet til om EU ville støtte Italia. Det gjøres nå ved at en pakt mellom landene som begrenser underskudd i offentlig pengebruk er midlertidig opphevet. Italia kommer til å ha et stort underskudd i år, og har fått lov av EU til å gjøre det. Uten EU ville Italia etter all sannsynlighet fått store problemer med å betjene gjelden.

Hvilke rettigheter har italienske arbeidstakere med tanke på dagpenger og trygd?

– Det er robuste sosiale permitteringstiltak hvor man får med 80 prosent av lønnen. Det er også mulig å få kriseforeldrepermisjon med lønn i 15 dager for barn under tolv år. Den italienske velferdsstaten er egentlig ikke så dårlig. Problemet i Italia er at en større del av økonomien er uformell, og dermed ikke omfattet av tiltakene på samme måte. Det er mange mennesker som ikke har anstendige kontrakter. Jeg tenker her på arbeidsforhold som for eksempel Foodora hvor man får betalt gjennom en app, men hvis ingen bestiller, får man ikke betalt. Dette er arbeidsforhold som ikke omfattet av krisepakken, og disse menneskene blir veldig hardt rammet.

Hva skjer med den svarte økonomien i landet? 

– Etter min mening er det bra hvis økonomi knyttet til kriminell virksomhet sliter. Jeg tenker først og fremst på import og salg av narkotika som også er kraftig redusert nå. Historien har dessverre vist at mafiaen har tjent mye i krisesituasjoner. Staten må i krisetider kjøpe og bestille ting raskt, og har ofte ikke tid til å gå gjennom vanlige anbudsrunder. Mafia og andre kriminelle har tidligere tjent på at forsiktigheten er lavere fordi de har klart å komme med gode tilbud på kort tid.

Mafiaen er inne i hele den italienske økonomien, men spesielt i sør. Sør-Italia ble i mange år styrt av spanske kongeriker. Det har ikke vært noen liberale reformer slik nord har gjennomgått, og sør har lenge vært styrt på en måte som ikke er fremtidsrettet. Sør har mye mer fattigdom, og Italia som stat har ikke klart å motvirke det. Landet er delt, og ser ut til å forbli slik.

Hvilken næring vil bety mest for Italia fremover?

– Dette er en midlertidig krise, og jeg tror ikke den vil føre til altfor store endringer på sikt. Italias økonomi er mer mangfoldig enn i Norge hvor økonomien er basert på eksport av råvarer. I Italia er turisme, bilproduksjon, IKT, klær, farmasi og matvareindustri viktig for landet. Det er en variert struktur i Italia, og veldig bra.

Er det mulig å se noen positive effekter når det gjelder økonomi?

– Det er noen paradoksale gode effekter ved børsfall og reduksjon i formuer, som vi opplever i nå, ettersom det fører til en jevnere fordeling av kapitalinntekter i befolkningen. Historisk sett har pandemier, slik som spanskesyken som førte til svært høye dødstall, betydd mye for fordeling fordi det reduserer ulikhetene ved at antallet arbeidstakere reduseres og lønninger går opp.

Italia har hatt en økonomi som er tynget av gjeld. Nå får man denne krisen i tillegg. Hva tenker du om utsiktene fremover?

– Støtten fra EU om oppheving av strenge regler som begrenser offentlig pengebruk gjør at Italia kan kjøre med underskudd. Når krisen er over kommer sannsynligvis EU til å stramme inn. Da kan det oppstå en ny krise som blir like alvorlig som pandemien. Det er sårbart å få innstramminger når økonomien er på vei opp. Støtten til EU har vært lav i flere år, og korona-krisen er også en krise for EU. Vi får bare se hvordan det utvikler seg, og om krisen fører til at Europa står sammen.