Barn bør introduseres for fisk eller tran tidlig i livet, allerede fra de er rundt ett år gamle. Disse barna har nemlig sterkt redusert risiko for eksem, astma og pipende pusting når de blir seks år. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Fisk tidlig i livet reduserer faren for sykdommer

Det skal ikke så mye fisk til for at små barn skal få store helsegevinster. Fisk minst én gang i uka gir allerede gode resultater.

Barn bør introduseres for fisk eller tran tidlig i livet, allerede fra de er rundt ett år gamle. Disse barna har nemlig sterkt redusert risiko for eksem, pipende pusting og astma når de er seks år gamle.

Reduksjonen er såpass kraftig som fra 28 til 40 prosent for de ulike tilstandene, går det fram av en ny studie.

– Vi sammenlignet barn som fikk fisk minst én gang i uka til de er to år med barn som fikk mindre fisk enn det, sier førsteamanuensis og førsteforfatter Torbjørn Øien ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Undersøkelsen er utført av folk ved St. Olavs hospital og NTNU.

Forskergruppen sammenlignet barn som fikk fisk minst én gang i uka til de er to år med barn som fikk mindre fisk enn det. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Alle typer fisk er gunstige

Utgangspunktet er tall fra barneallergiundersøkelsen som startet i Trondheim i 2000. Data fra over 4000 familier bidro til disse nye analysene som undersøkte sammenhengen mellom mors eller barnets fiskeinntak og utvikling av eksem, astma og høysnue.

Alle disse tilstandene har økt kraftig i Norge siden 1950-årene. De er blant annet satt i sammenheng med endringer i livsstilen vår. Én av disse endringene er at vi på befolkningsnivå spiser mindre fisk.

– Det ser ut som om det å spise alle typer fisk gir en helsefordel, ikke bare feit fisk, sier Melanie Rae Simpson. Hun er sisteforfatter og postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Alle typer fisk gir en helsefordel. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Ikke andre familieforhold som bestemmer

Forfatterne har også tatt hensyn til andre forhold som kan spille inn. Det gjelder blant annet det som kalles sosioøkonomisk status.

Kanskje er det sånn at barn fra noen samfunnsgrupper, som dem med foreldre med høy utdanning eller høy inntekt, uansett har en helsefordel på grunn av flere forhold.

Kanskje er det bare sånn at disse barna uansett får mer fisk. Helsefordelene skyldes dermed ikke nødvendigvis fiskeinntaket, i hvert fall ikke bare, men resultatene påvirkes av flere forhold. Dette har altså forskergruppen gjort alt de kunne for å korrigere for.

Flere studier viser helsefordeler

– I tråd med tidligere samlestudier av flere undersøkelser fant vi at inntak av fisk ved ettårsalderen ser ut til å redusere risikoen for eksem, astma og piping ved seksårsalderen. Dette betyr mer enn mors inntak av fisk og tran under svangerskap og amming, og barnets inntak ved to år, som ikke ser ut til å ha den samme beskyttende effekten, sier Øien.

Én konklusjon at vi bør øke barnas inntak av fisk det første leveåret for å få en forebyggende effekt mot eksem og astma.

Kilde: Fish Consumption at One Year of Age Reduces the Risk of Eczema, Asthma and Wheeze at Six Years of Age. MDPI. Torbjørn Øien, Astrid Schjelvaag, Ola Storrø, Roar Johnsen, Melanie Rae Simpson.