Det å være aktiv, bli svett og herje hjelper ikke bare fysikken. Det beskytter også mot depresjon. Foto: Thinkstock

Fysisk aktive barn mindre deprimerte

Også barn har godt av fysisk aktivitet. Det kan blant annet hjelpe barna til å takle depresjon.

FYSISK AKTIVITET: Tidligere undersøkelser har vist at voksne og unge som er fysisk aktive har mindre risiko for å utvikle depresjon. Men den samme effekten har ikke vært undersøkt hos barn. Før nå.

Nye resultater viser at også barn kan få en slik effekt av å være aktive. Dette handler om å være fysisk aktiv i såpass sterk grad at du blir svett eller andpusten. Vi snakker om moderat til høy fysisk aktivitet.

Fysisk aktive 6-åringer og 8-åringer viste færre symptomer på depresjon da de ble undersøkt to år senere. Foto: Thinkstock

Fysisk aktive 6-åringer og 8-åringer viste færre symptomer på depresjon da de ble undersøkt to år senere. Foto: Thinkstock

Forskere ved NTNU og NTNU Samfunnsforskning har fulgt flere hundre barn over en fireårsperiode for å se om de kunne finne en sammenheng mellom fysisk aktivitet og symptomer på depresjon.

Sunt å herje

I underkant av 800 barn ble undersøkt da de var seks år gamle, og rundt 700 av dem ble fulgt opp da de var henholdsvis 8 og 10 år. Fysisk aktivitet ble målt med akselerometere, en slags avanserte skrittellere, og foreldrene ble intervjuet om barnas mentale helse.

– Det å være aktiv, bli svett og herje gir ikke bare en fysisk helsegevinst. Det beskytter også mot depresjon, sier Tonje Zahl, doktorgradsstipendiat ved NTNU. Hun er førsteforfatter på artikkelen hvor funnene nå er publisert i Pediatrics.

Arbeidet ble gjennomført som en del av prosjektet Tidlig Trygg i Trondheim, en undersøkelse av barns utvikling og psykiske helse som går over flere år.

Færre symptomer

Fysisk aktive 6-åringer og 8-åringer viste færre symptomer på depresjon da de ble undersøkt to år senere. Fysisk aktivitet ser altså ut til å beskytte mot utvikling av depresjon.

– Dette er viktig kunnskap fordi det kan tyde på at fysisk aktivitet kan brukes i forebygging og behandling av depresjon allerede i barneårene, sier Silje Steinsbekk, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi. Steinsbekk og professor Lars Wichstrøm er Zahls veiledere og medforfattere.

Klart det er fint å herje! Foto: Thinkstock

Klart det er fint å herje! Foto: Thinkstock

Men akkurat dette må testes i randomiserte studier hvor vi prøver å øke barns fysiske aktivitet og undersøker om de som deltar i et slikt tiltak har færre symptomer på depresjon over tid enn dem som ikke har deltatt, understreker Steinsbekk.

– Vi undersøkte også hvorvidt barn som har symptomer på depresjon blir mindre fysisk aktive over tid, men det var ikke tilfelle, sier Steinsbekk.

Legg til rette for barna

Hos ungdom og voksne er det tidligere funnet at stillesitting, som tv-titting og pc-spilling, henger sammen med depresjon, men NTNU-studien av barn fant ingen sammenheng mellom depresjon og inaktivitet eller stillesitting.

Depressive symptomer førte ikke til mer stillesitting, og stillesitting økte ikke risikoen for depresjon.

Budskapet til foreldre og helsearbeidere er derfor: Legg til rette for fysisk aktivitet som innebærer at barna blir litt svette og andpustne. Prøv en sykkeltur eller utendørs lek. Det er ikke nok å begrense barnas skjermtid med tv eller iPad. Økt fysisk aktivitet må til.

Resultatene publiseres i februar-nummeret av det anerkjente tidsskriftet Pediatrics, men er allerede lagt ut på nettet. Saken ble nylig presentert i Time Magazine Health.

Kilde: Physical Activity, Sedentary Behavior, and Symptoms of Major Depression in Middle Childhood. Tonje Zahl, MSC, Silje Steinsbekk, PhD, Lars Wichstrøm, PhD. Pediatrics, februar 2017.