Mange bruker sterke medisiner over flere år, til tross for at disse ikke har dokumentert effekt ved bruk over lengre tid hos eldre. Foto: Colourbox

Sterke medisiner utbredt blant eldre

Alarmerende mange hjemmeboende eldre bruker sterke medikamenter over lengre tid.

Mange eldre bruker sterke medikamenter som antidepressiva, antipsykotiske midler og beroligende medisiner.  En nylig publisert studie tar for seg bruk av slike medikamenter blant eldre med hjemmesykepleie.

– Mange av studiedeltakerne som bruker disse medisinene gjør det over flere år, til tross for at dette er medisiner som ikke har dokumentert effekt ved bruk over lengre tid hos eldre, sier medisinstudent Marie Turmo Lornstad ved NTNU.

Turmo Lornstad og medstudent Marte Aarøen er førsteforfattere bak studien som nå er publisert i BMC Geriatrics. Professor Anne-S. Helvik fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie har vært veilederen deres.

Langvarig studie

Studien foregikk over tre år, og data om medisinbruk ble samlet inn tre ganger med ett og et halvt års mellomrom fra 1001 deltakere. Gjennomsnittsalderen for de eldre lå på rundt 83 år. 415 av de hadde demens ved begynnelsen av undersøkelsen.

Deltakerne ble også vurdert med tanke på nevropsykiatriske symptomer, fysisk helse og kognitiv funksjon. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Samtidig ble deltakerne vurdert med tanke på nevropsykiatriske symptomer, fysisk helse og kognitiv funksjon, som er de mentale funksjonene som har betydning for logisk tenkning og evne til å lære og skaffe oss innsikt.

Personer med demens bruker mest

Rundt 4 prosent av alle deltakerne brukte antipsykotiske midler i begynnelsen av undersøkelsen, mot 7 prosent etter tre år. Mer enn tre fjerdedeler av disse gikk på tradisjonelle antipsykotiske midler.

– Andelen som gikk på tradisjonelle, antipsykotiske legemidler var overraskende høy, sier førsteforfatter Aarøen. Helst skal atypiske antipsykotika brukes fordi det generelt er lavere fare for bivirkninger.

Ved den siste oppfølgingen brukte pasienter som i mellomtiden var flyttet inn på sykehjem i større grad antipsykotiske og antidepressive stoffer enn de som fortsatt var hjemmeboende.

Folk med demens brukte oftere antipsykotiske midler og antidepressiva sammenlignet med folk uten demens. Rundt 16 prosent av alle deltakerne gikk på antidepressiva i begynnelsen av undersøkelsen, mot 22 prosent etter tre år. Yngre deltakere hadde større sannsynlighet for å bruke slike medisiner over lengre tid enn eldre.

De eldste hadde til gjengjeld større sannsynlighet for å bruke beroligende midler over lengre tid. 21 til 23 prosent brukte slike medisiner.

Må vurdere kontinuerlig

En tidligere studie viste at også eldre ved sykehjem bruker mye medisiner.

– Det er viktig å være bevisst på bruken av slike medisiner, både hos hjemmeboende og de som bor på sykehjem, understreker professor Helvik ved NTNU. – Slike medisiner kan være en nødvendig del av behandlingen, men har samtidig så sterke bivirkninger at bruken av dem må begrenses, og dersom de brukes må det være en kontinuerlig vurdering av effekt og bivirkninger, sier professoren.

Kilde: Prevalence and persistent use of psychotropic drugs in older adults receiving domiciliary care at baseline. Marie Turmo Lornstad, Marte Aarøen, Sverre Berg, Jūratė Šaltytė Benth and Anne-Sofie Helvik. https://doi.org/10.1186/s12877-019-1126-y