Med den ultra-presise HARPS-spektrografen på ESOs 3,6-m-teleskop på La Silla i Chile kan forskere studere universet.
Teleskopet i La Silla Observatory i Chile fanger inn utrolige observasjoner fra universet. Teleskopet kalles High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS). Foto: Starmus

Avdekker universets mysterier

De har oppdaget signaler fra universets barndom, mørk energi og hvordan stjernene ble skapt. Tre av nobelprisvinnerne som kommer til Starmus i Trondheim, er astrofysikere og forteller om universets mysterier.

DE JOBBET MED Å KARTLEGGE signaler fra Melkeveien da de fant en støykilde i atmosfæren som de ikke kunne forklare. Det var ekko fra the Big Bang.

Our magnificent Milky Way galaxy is radiant over La Silla Observatory. The ESO 3.6-metre telescope is shown to the right, now home to the world's foremost extrasolar planet hunter: High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS), a spectrograph with unrivalled precision.

Melkeveien over La Silla Observatory i Chile. Teleskopet er verdens skarpeste planetjeger: High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS).

Oppdagelsen ble gjort mens Robert Wilson og Arno Penzias jobbet på en ny type antenne ved Bell Laboratories i New Jersey. De jobbet med å kartlegge signaler fra Melkeveien da de fant en uidentifiserbar støykilde i atmosfæren. De oppdaget at mikrobølger med en bølgelengde på ca. 7 centimeter var sterkere enn forventet.

Først trodde de at resultatene var forårsaket av forvrengninger eller feil i målingene, men det var ikke tilfelle. Etter å ha fjernet alle potensielle støykilder, ble støyen identifisert som kosmisk bakgrunnsstråling av mikrobølger (CMB). Denne kosmiske bakgrunnsstrålingen er sannsynligvis en levning fra the Big Bang da universet ble skapt.

SIGNALER FRA THE BIG BANG og kosmisk bakgrunnsstråling satte George Smoot på sporet av hvordan materien i universet er blitt til.

Gjennom det ytre rom beveger det forskjellige typer partikler og stråling, blant annet kosmisk bakgrunnsstråling. Ifølge Big Bang-teorien er bakgrunnsstrålingen en relikvie, et ekko fra universets tidligste stadium.

Kosmisk bakgrunnsstråling er elektromagnetisk stråling med mikrobølgelengder, og er rester fra strålingen fra the Big Bang da stråletemperaturen lå på 3000 grader celsius. Etter hvert som universitet har utvidet seg, har stråletemperaturen sunket til -270.

Georg F. Smoot og prosjektet som han ledet, greide å peke ut små temperaturvariasjoner i den kosmiske bakgrunnsstrålingen i ulike retninger.

Dette ga et hint om hvordan stjerner og andre himmellegemer har oppstått.

ADAM RIESS OG TEAMET HANS har sporet universets utvidelse til 10 milliarder lysår tilbake i tid. De oppdaget at farten på universets utvidelse øker, stikk i strid med det astrofysikere tidligere hadde antatt.

Universet utviker seg i økende fart. Foto: NASA

Stjerner og galakser beveger seg bort fra hverandre, og inntil nylig antok de fleste astrofysikere at universets utvidelse etter hvert vil avta på grunn av effekten av motsatte gravitasjonskrefter. Da Adam Riess forsket på eksploderende stjerner kalt supernovaer, oppdaget han og hans kolleger at denne antagelsen var feil.

Fordi lyset som slippes ut fra stjernene blir svakere og får en rødlig fargetone når avstanden mellom stjerne og observatør øker, var forskerne i stand til å fastslå hvordan supernovaer beveget seg. I 1998 kom de fram til den overraskende konklusjonen om at universet utvider seg i en stadig økende fart.