Georg F. Smoot og teamet hans greide i 1992 å peke ut små temperaturvariasjoner i den kosmiske bakgrunnsstrålingen i ulike retninger. Dette ga et hint om hvordan stjerner og andre himmellegemer har oppstått.
Illustrasjonsfoto: NASA/ESA

På sporet av stjernenes opprinnelse

Signaler fra the Big Bang og kosmisk bakgrunnsstråling satte George Smoot på sporet av hvordan materien i universet er blitt til.

George F. Smoot, Astrofysiker

  • Ble tildelt nobelprisen i fysikk i 2006
    for oppdagelsen av den kosmiske mikrobølge-bakgrunnsstrålingens svarte legemer og anisotropi
    Han deler prisen med John C. Mather

OM OPPDAGELSEN: Gjennom det ytre rom beveger det seg forskjellige typer partikler og stråling, blant annet kosmisk bakgrunnsstråling. Ifølge Big Bang-teorien er bakgrunnsstrålingen en relikvie, et ekko fra universets tidligste stadium.

Kosmisk bakgrunnsstråling er elektromagnetisk stråling med mikrobølgelengder, og er rester fra strålingen fra the Big Bang da stråletemperaturen lå på 3000 grader celsius.

Etter hvert som universitet har utvidet seg, har stråletemperaturen sunket til -270.

Temperaturvariasjoner satte ham på sporet

Kosmisk bakgrunnsstråling har blitt nøye undersøkt ved målinger fra flere spesialbygde satellitter. Georg F. Smoot gjennomførte sine målinger med NASAs COBE-satellitt, og prosjektet som han ledet greide i 1992 å peke ut små temperaturvariasjoner i den kosmiske bakgrunnsstrålingen i ulike retninger.

Dette ga et hint om hvordan stjerner og andre himmellegemer har oppstått. Variasjonene kan forklares ved en form for kvantemekaniske fluktuasjoner som har fått materien til å klumpe seg. Sammenklumpingen har deretter forsterket seg på grunn av gravitasjon.

Universets barndom

Variasjonene betegnes som anisotropi. Det beskriver en egenskap der forholdene er ulike avhengig av retning. I kosmologien brukes det til å beskrive at universet er ulikt i forskjellige retninger. 

Georg F. Smoot forsking på universets barndom har gitt forståelse av hvordan galakser og stjerner har oppstått.

OM FORSKEREN: George Smoot ble født i 1945 i Yukon, Florida, i en familie hvor mange jobbet innen juss. Faren brøt med tradisjonen og ble ingeniør. Moren var lærer. Foreldrene støttet sterkt opp om sønnens interesse for matematikk og fysikk da han vokste opp, og Sputnik gjorde at George Smoot ble opptatt av verdensrommet.

Penger var mangelvare i familien, og Smoot jobbet ved siden av skolen for å tjene ekstra penger slik at han kunne ha råd til å studere ved MIT – Massachusetts Institute of Technology. Etter doktorgraden ble han ansatt ved University of California, Berkeley, som forsker ved Lawrence Berkeley National Laboratory. Det var her han gjorde sine nobelprisfunn.

Smoot gjorde sine første forsøk på å måle temperaturforskjeller i den kosmiske bakgrunnsstrålinga allerede i 1976. Han greide da å bestemme farten til Jorden gjennom bakgrunnsstrålinga ved hjelp av utstyr plassert i et U2 rekognoseringsfly.

Han ble senere leder for den delen av COBE-prosjektet som dreide seg om å måle temperaturforskjeller i den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Smoot annonserte i 1992 at forskningsgruppa hans hadde greid å måle temperaturvariasjoner i strålingen som hadde oppstått omtrent 400 000 år etter Big Bang.