Overvektige som tør å fortelle om sine utskeielser på lukkede nettfora, får støtte og trøst fra andre i samme situasjon. Illfoto: Thinkstock/Kolbjørn Skarpnes

Overvektige får trøst og støtte på nettet

I vekttap-fora på nett slipper man unna den offentlige skammen, og kan prate ut uten innblanding fra verken normalvektige, legevitenskapen eller myndighetene.

Forsker Ingeborg Grønning har studert ei dagbok på et online vekttap-forum, som er åpen for kommentarer fra andre deltakere. Der har hun funnet ut at visse innlegg mottar mer respons enn andre.

Forskeren valgte å analysere dagbokinnleggene til den svært aktive brukeren «Astrid».

Svarene man får i vekttap-fora, kan deles i tre kategorier: fremtidsrettete, kollektive og positive. De fremtidsrettete svarene handler om at hvis man fortsetter i samme spor, så vil nok vekta gå ned. Kollektive svar dreier seg om at vi alle sliter med det samme, mens de positive svarene er rent støttende. Illfoto: Thinkstock

Svarene man får i vekttap-fora, kan deles i tre kategorier: fremtidsrettete, kollektive og positive. De fremtidsrettete svarene handler om at hvis man fortsetter i samme spor, så vil nok vekta gå ned. Kollektive svar dreier seg om at vi alle sliter med det samme, mens de positive svarene er rent støttende. Illfoto: Thinkstock

– I 19 av 22 tilfeller fikk Astrid positive svar når hun kom med bekjennelser av typen «nå har jeg spist godteri og drukket vin i flere dager». Sosiologen Erving Goffman bruker begrepet «å redde ansikt», og det virker som om de andre i forumet vet hvordan det er å være overvektig, og stepper inn for å redde ansiktet hennes, forklarer Ingeborg Grønning.

Støtter hverandre

Resultatet av studien er publisert i artikkelen «Digital absolution: Confessional interaction in an online weight loss forum», som er en del av Grønnings doktorgrad om sykelig overvekt, og arbeidet med og ulike prosesser knyttet til sykelig overvekt.

Det nasjonale vekttap-forumet fikk hun først høre om da hun intervjuet folk som har gjennomgått en vektreduksjon.

– Jeg oppdaget at de brukte ulike fora for å få erfaringsbaserte svar på spørsmål fra lekfolk, forteller Grønning.

Medforfatter og professor i sosiologi, Aksel Tjora, synes det er interessant å se hvilke innlegg som trigger respons.

– I sosiale medier drukner vi i statusoppdateringer og deling av bilder. At responsen er over gjennomsnittet når innlegget omhandler et problem, viser at brukerne er der for å støtte hverandre, og dermed håper på å få støtte selv når de trenger det, sier han.

På søken etter hjelp

Ved å analysere svarene har Grønning kommet fram til at de kan deles inn i kategoriene fremtidsrettete, kollektive og positive.

– De fremtidsrettete svarene handler om at hvis man fortsetter i samme spor, så vil nok vekta gå ned. Kollektive svar dreier seg om at vi alle sliter med det samme, mens de positive svarene er rent støttende, forklarer hun.

Aksel Tjora har tidligere studert kommunikasjon i andre selvhjelpsgrupper, og mener de tre svarkategoriene også kjennetegner andre fora.

– Kategoriene sier noe om dynamikken i en selvhjelpsgruppe, der man i utgangspunktet søker etter hjelp til noe man har gjort feil eller ikke har fått til, forteller han.

Slipper skammen

Innleggene på vekttap-forumet Grønning har forsket på er åpne for alle deltakere, og man kan være anonym. Det er et viktig aspekt siden overvekt hører til de lidelsene som fortsatt er stigmatisert.

Det er viktig å ikke undervurdere det som skjer i et nettforum. Illfoto: Thinkstock

Det er viktig å ikke undervurdere det som skjer i et nettforum. Illfoto: Thinkstock

– Masse stigma er knyttet til overvekt, men i et forum slipper man unna den offentlige skammen, og kan prate ut uten innblanding fra verken normalvektige, legevitenskapen eller myndighetene.

– Arenaen er der uavhengig av hvor man befinner seg i landet, og hvis man ønsker kan man være anonym. Det er tolerante fellesskap der alle har noe til felles. Pasienter med stigmatiserte lidelser, som overvekt, bruker i stor grad nettfora. Det er kjempefint at et forum virker på den måten, synes forskeren.

Derfor mener hun det er viktig å ikke undervurdere det som skjer i et nettforum.

– Det er veldig nyttig for de som er aktive. Å gå ned i vekt er en lang prosess, man må jobbe hardt og kontinuerlig for å lykkes. Oppmuntring fra flere hjelper en til å holde motet oppe, sier Ingeborg Grønning.

Den vitenskapelige artikkelen kan leses her