– Stillhet kan gi bedre beslutninger, både i ens eget liv og i næringslivet, fordi stillhet gir oss mer rom til refleksjon, sier Lehmann. Illfoto: Colourbox

– Stillhet kan være superpower

Stillhet er ikke et tomt rom. Den har sin funksjon, både i psykoterapi og i musikk.

Se for deg at du går til psykolog for å få hjelp til å håndtere noe som er vanskelig eller for å forstå deg selv bedre. Du setter deg ned hos psykologen, og så sier hun eller han at nå skal vi sitte stille sammen. Psykologen sier ingenting. Du sier ingenting. Hva skjer da i dette stillhetens rom?

Olga Lehmann undersøker hva stillhet gjør med mennesker – og hvordan man kan bruke stillhet i terapi. Foto: Stein Roar Leite

– Mine erfaringer og min forskning viser at det skjer enormt mye i dette rommet. Stillhet er ikke et tomt rom. Stillhet er et rom for følelsesmessig opplevelse. Stillhet er introspeksjonsrommet. Og vi finner ikke alltid ord for det som skjer inne i oss, sier Olga Lehmann.

– Det oppstår en spenning i dette stillhetens rom, og vi må tørre å gå inn i dette rommet, inn i dette spenningsfeltet. Det krever mot, for vi vet ikke hvordan vi skal håndtere dette og hvordan vi skal oppholde oss i stillheten. Vi er ikke vant til det lenger.

Studentene okket seg – og roste

Olga Lehmann er ph.d.-stipendiat ved Psykologisk institutt, NTNU. Parallelt med doktorgradsarbeidet, underviser hun studenter. Hun har brukt stillhet som et vesentlig element i undervisningen, og dermed har dette blitt et viktig element i forskningen. Hun har blant annet undervist i emnet Eksperter i team som er et obligatorisk tverrfaglig emne ved NTNU.

Hun startet alltid undervisningen med en bolk stillhet, gjerne knyttet til et kunstverk som omhandler temaet stillhet. Etter stunden med stillhet, ba hun studentene skrive ned hvordan de opplevde dette, hvordan de hadde det og hva de hadde følt.

– Noen skrev at de var skuffet og at det var kjedelig og irriterende å måtte forholde seg til sine egne tanker. Og samtidig skrev de at «du tar oss med ut av boksen. Andre steder forventes det hele tiden at vi skal presentere og levere. Her spør du oss om hvordan vi har det. Det kjennes godt», forteller Olga Lehmann.

– Kunsten legger til rette for å uttrykke ting vi ikke nødvendigvis finner ord for. Og i poesi for eksempel, handler det ikke om bare om ord, men like mye om rytmen, musikaliteten og pausene i oppbygging av versene, forklarer Lehmann.

– Kunsten legger til rette for å uttrykke ting vi ikke nødvendigvis finner ord for. Og i poesi for eksempel, handler det ikke om bare ord, men like mye om rytmen, musikaliteten og pausene i oppbygging av versene, forklarer Lehmann. Illfoto: Thinkstock

Studentenes samlede evaluering av undervisningen, viste stor tilfredshet. Det ubehagelige opplevdes også nyttig og godt.

– Jeg tillot dem å kjenne etter hva de følte og opplevde. De ble nødt til å reflektere over seg selv og sine egne følelser. Stillhet har mye med oppmerksomhet å gjøre. Du får rom til å reflektere og bli oppmerksom på dine følelser, opplevelser og tanker.

Kan gi bedre beslutninger

Store deler av dagen er vi omgitt av lyder, støy og inntrykk fra omgivelsene våre. Flere og flere oppsøker kurs i yoga og mindfullness for å finne roen, og mange som sitter i åpne landskap, drømmer om cellekontorer.

– Stillhet kan gi bedre beslutninger, både i ens eget liv og i næringslivet, fordi stillhet gir oss mer rom til refleksjon, sier Lehmann.

– Ofte er det de ordføre som snakker mye og uttrykker seg godt som tar posisjoner og makt. Men stillhet kan være superpower! I USA vokser det fram en bevegelse som kalles «The quiet revolution», den løfter fram de introvertes kvaliteter, forteller hun.

Gjennom ordene

I psykologien søker man å sette ord på følelser og opplevelser. Ord fungerer som verktøy for å analysere, sortere og forstå.

– Psykologien er interessert i følelser og opplevelser, og språk har vært den viktigste seilbåten i psykologien for å navigere gjennom følelser og opplevelser. Vi psykologer liker å gjøre intervjuer, undersøkelser og å snakke. Men alle vet hvor vanskelig det kan være å sette ord på enkelte følelser, og at vi kan slite med å forklare med ord noen av våre dypeste opplevelser i livet.

Olga Lehmann har sett at stillheten har sin funksjon, både i psykoterapi og i andre sammenhenger. Nå jobber hun med å bygge en teori om stillhet.

Olga Lehmann har sett at stillheten har sin funksjon, både i psykoterapi og i andre sammenhenger. Nå jobber hun med å bygge en teori om stillhet.

Olga Lehmann har sett at stillheten har sin funksjon, både i psykoterapi og i andre sammenhenger. Nå jobber hun med å bygge en teori om stillhet. Ilfoto: Thinkstock

– Det finnes et hull når det gjelder kunnskap om stillhet, og jeg jobber med å skape en teori for å forstå stillhetens funksjon i hverdagens opplevelser. Jeg undersøker hva stillhet gjør med mennesker – og hvordan man kan bruke stillhet i terapi. Dette fyller et hull i psykologisk teori.

Hun har publisert et titall vitenskapelige artikler, og de har skapt såpass stor interesse at hun har seks bokkontrakter på beddingen. To av bøkene er under utarbeidelse: «The cultural Psychology of Silence. Poetics of everyday life in the borders of existence and experience» (Springer Series in Psychology and Education) og «Poetry and imagined Worlds: Creativity and everyday experience» (Palgrave Mc Millan). Den sistnevnte er i samarbeid med flere, hvor Lehmann er redaktør.

Ordløs terapi

I hjemlandet Colombia hadde hun psykologpraksis, og her erfarte hun stillhet som virkemiddel i terapi.

Hun fikk i hendene å behandle en gutt som hadde opplevd å se faren bli brutalt myrdet. Dette ville gutten for enhver pris unngå å snakke om; han ville ikke snakke i det hele tatt. Til familiens store bekymring som var opptatt av han måtte få bearbeidet traumene.

Da gutten kom til Olga Lehmanns behandlingsrom, var det første hun sa at «her trenger du ikke å snakke det som har skjedd med faren din hvis du ikke vil». Så sa hun ikke stort mer i løpet av behandlingstimen. Ikke gutten heller. Men han spurte om de kunne spille en sang fra gruppa Radiohead. Lehmann fant fram sangen på Spotify og spilte den.

Etter et par uker tok guttens mor kontakt, overstrømmende takknemlig for at gutten hadde det så mye bedre.

– Gutten hadde opplevd det som svært stressende at familien presset på for å få ham til å snakke, og han hadde behov for bekreftelse på at det var ok å ikke snakke om det han hadde opplevd. Vi har ulik emosjonell rytme, og for ham var faktisk viktig å ikke snakke om dette ennå, sier Lehmann.

Tredelt forskning

Hun deler forskningen sin i tre deler. En del er knyttet til oppbyggingen av en teori om stillhetens funksjon i våre liv. En annen del er knyttet til hvordan kunsten bruker og forholder seg til stillhet.

– Kunsten legger til rette for å uttrykke ting vi ikke nødvendigvis finner ord for. Og i poesi for eksempel, handler det ikke om bare om ord, men like mye om rytmen, musikaliteten og pausene i oppbygging av versene, forklarer Lehmann.

View Of Busy Stock Traders Office In Day Time

Store deler av dagen er vi omgitt av lyder, støy og inntrykk fra omgivelsene våre. Flere og flere oppsøker kurs i yoga og mindfullness for å finne roen, og mange som sitter i åpne landskap, drømmer om cellekontorer. Illfoto: Thinkstock

Den tredje delen er knyttet til musikk. Olga Lehmann trekker fram forbindelser mellom musikk og stillhet, blant annet at i musikken brukes stillhet som et viktig element.

– Beethoven er en av mestrene til å bruke stillhet og pauser for å skape stor musikk som berører oss. Stillhet er en viktig del av melodien og stemningen i musikken.

Musikkverk med kun stillhet

I undervisningen bruker hun både kunst og musikk som omhandler stillhet. Blant annet har hun eksponert studentene for John Cages legendariske musikkverk 4’33’’ som består av 4 minutter og 33 sekunder stillhet. Eller: Det er alt det andre av lyder på stedet der stykket blir framført som utgjør musikken. Publikums undring og de tilfeldige lydene som oppstår på spillestedet er ment å være selve opplevelsen.

Hun bruker konsepter fra musikkvitenskap – som polyfoni – i utarbeidelsen av teorien sin. Polyfoni innebærer at det kan være mange toner samtidig , og hun trekker en parallell til hvordan vi i en stille stund ikke bare opplever én følelse, men mange ulike følelser, i lag på lag.

– Noen psykologiske teorier definerer at vi har én hovedfølelse om gangen, men mine undersøkelser med stillhet viser at vi har flere følelser parallelt. Sinnet vårt er som et lite samfunn, eller som et teater med mange karakterer på scenen samtidig. Og disse kan snakke med motstridende stemmer og meninger. For eksempel var studentene som måtte forholde seg til stillhet, både frustrerte og tilfredse på samme tid, sier Olga Lehmann.

– Mitt forskningsprosjekt viser at hvis vi lytter nøye, kan stillhet bidra til å gjøre livene våre mer tilfredsstillende og mer komplette: «It is not about breaking the tension of silence. It is about paying attention to the tension that silence creates. This is where the gold lies!»

Noen av Olga Lehmanns vitenskapelige publikasjoner:

Silence in the musical scores of human phenomena i SAGE Culture & Psycology.

Kapittelet Man’s Search for Extra-Ordinary Answers in Life: Silence as a Catalyst for Crisis-Solving i boka «The Catalyzing Mind: Beyond Models of Causality».

Something Blossoms in Between: Silence-Phenomena as a Bordering Notions in Psychology i Integrative Psychological and Behavioral Science.

Towards dialogues with and within silence in psychotherapy processes: Why the person of the therapist and the client matters? i SAGE Culture & Psychology.