mindfulness

– Stillhet kan være superpower

Stillhet er ikke et tomt rom. Den har sin funksjon, både i psykoterapi og i musikk. Olga Lehmann jobber med å bygge en teori om stillhet.