– Også barn trenger også å lære seg teknikker og redskaper for å styrke egen selvfølelse og slappe av, sier professor Ingunn Hagen,

– Lær små barn yoga

– Norske skolebarn bør ha yoga på timeplanen allerede fra første klasse, mener professor Ingunn Hagen fra NTNU.

Norske barn vokser opp med så mange impulser, ifølge professoren. De skal hele tiden være online og tilgjengelig i informasjonssamfunnet gjennom for eksempel Facebook og Twitter.

– I tillegg gjør kvalitetsreformen at det stilles store krav til barna faglig, både på skolen og i fritiden med mye lekser. Det er mange norske barn som er stresset på grunn av dette, sier Ingunn Hagen som er professor i psykologi.

– Yoga og meditasjon er verdifulle redskaper for å komme i kontakt med seg selv og den indre styrken vi alle har i oss. Også barn trenger også å lære seg teknikker og redskaper for å styrke egen selvfølelse og slappe av. Jeg mener at vi må innføre yoga i skolen allerede fra første klasse, sier Hagen.

Hun har i mange år forsket på media og kommunikasjon, og har blant annet skrevet boken Mediegenerasjonen. Barn og unge i det nye medielandskapet. Nå skriver hun en bok om lykke.

Større fokus på hva som gjør oss sterke

Ingunn Hagen. (Foto: Anne S. Midling)

Ingunn Hagen. (Foto: Anne S. Midling)

– Det er en stor internasjonal trend innenfor psykologien å fokusere på positiv psykologi og hva som gir mennesker en følelse av lykke, velvære og tilstedeværelse. Noen er født mer optimistiske, men alle kan jobbe med å bli mer positive.

– I India lærer barna teknikker for dette helt fra de er små, blant annet gjennom yoga og hinduistisk filosofi. I India er de flinkere til å styrke barns egenverdi og lære dem teknikker for å komme i kontakt med seg selv, sier Hagen.

Hun får støtte av Usha Sidana Nayar, professor i psykologi hos Tata Institute of Social Sciences i India. Hun var nylig på besøk hos NTNU under India 2011 – Norges største India-festival med over 100 faglige og kulturelle arrangementer i perioden 1.-9. oktober.

NTNU arrangerer India 2011 for å styrke forholdet mellom Norge og India innenfor forskning, kultur og næringsliv.

– I hinduistisk filosofi heter det at man skal være snill og trofast mot seg selv. Det er en viktig læresetning, sier Nayar.

Viktig å være i balanse

Usha Sidana Nayar var nylig på besøk hos NTNU. (Foto: Anne S. Midling)

Usha Sidana Nayar var nylig på besøk hos NTNU. (Foto: Anne S. Midling)

– I India lærer vi barna å utvikle egne verdier for hva som er riktig og galt. Det er viktig at man ikke gjør ting for å få anerkjennelse fra andre, eller fordi man opplever kritikk. Det er viktig at man gjør ting fordi man selv synes det er riktig.

– Vi prøver også å lære barna å være i følelsesmessig balanse gjennom ikke å være altfor glad når noe går bra, og ikke være altfor lei seg når noe går dårlig, sier Nayar.

Hun forteller at målet i livet for en inder som er hinduist er å være i noe som kalles “bliss”.

– Dette er en grunnleggende følelse av tilfredshet, glede og lykke. Vi har mange læresetninger om hvordan dette kan utvikles, men det viktigste er å være generøs mot andre mennesker gjennom å tenke på hva kan gi og gjøre for andre, stole på andre mennesker, være i følelsesmessig balanse, ha troen på seg selv og å være støttende, avslutter Nayar.