meditasjon

– Lær små barn yoga

– Norske skolebarn bør ha yoga på timeplanen allerede fra første klasse, mener professor Ingunn Hagen fra NTNU.

Meditasjon skaper bølger

Vi er i tidsklemma, og vi må lære å slappe av. Men det er store kvalitetsforskjeller i avslapningen. Det har med bølger å gjøre.

Kondis til kropp og sjel

Lavere blodtrykk og roligere puls. Styrket immunforsvar og dypere søvn. Til og med bedre idrettsprestasjoner. Hva er det med meditasjon?