Til venstre MR av hjernen under konsentrert meditasjon. Til høyre under ledig meditasjon. Foto: NTNU

Slik fungerer hjernen under meditasjon

Under meditasjon hvor man lar tanke vandre, jobber hjernen mer med å bearbeide tanker og følelser enn når man bare slapper av.

Mindfulness. Zen. Acem. Trommereise. Chakra. Buddhistisk og transcendental meditasjon. Det finnes en vrimmel av meditasjonsmetoder. Selv om utvalget er stort, er hensikten stort sett det samme: mer ro, mindre stress, bedre konsentrasjonsevne, større selvinnsikt og bedre bearbeiding av tanker og følelser.

Men hva skal en stresset stakkar velge? Og er meditasjon noe som fungerer bedre enn å bare slappe av? Hva sier forskningen? Veldig lite. I hvert fall fram til nå.

Ledig eller konsentrert meditasjon

Nå har et forskerteam på NTNU, Universitetet i Oslo og University of Sydney jobbet med å finne ut av hvordan fungerer hjernen ved bruk av ledig og konsentrert meditasjon.

For de ulike meditasjonsteknikkene kan nemlig deles inn i to hovedgrupper.

Ingen vet helt hvordan hjernen fungerer når man mediterer. Foto: Thinkstock

Ingen vet helt hvordan hjernen fungerer når man mediterer. Foto: Thinkstock

Den ene retningen kan kalles konsentrert meditasjon. Her skal den som mediterer ha oppmerksomheten konsentrert om en bestemt tanke eller om pusten, og så holde andre tanker unna.

Den andre retningen kalles ledig meditasjon. Her kan den som mediterer ha et fokuspunkt som en meditasjonslyd eller sin egen pust, men utover det skal tankene få vandre som de vil. Mange moderne meditasjonsmetoder har en ledig utførelse.

– Ingen vet helt hvordan hjernen fungerer når man mediterer. Derfor hadde jeg lyst til å forske på dette, sier Jian Xu som er lege ved St. Olavs Hospital og forsker ved Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk ved NTNU.

Les også: Yoga gir mer mening i livet

To ulike måter å meditere på

14 personer med lang erfaring fra den norske teknikken Acem-meditasjon ble derfor testet i en MR-maskin. De gjennomførte to ulike mentale meditasjonsaktiviteter: ledig meditasjon og en kontrollaktivitet hvor de konsentrerte seg. Forskerteamet ønsket å teste folk som er godt vant til å meditere fordi det førte til færre misforståelser om hva testpersonene faktisk skulle gjøre mens de lå i MR-maskinen.

Resultatet ble nylig publisert i tidsskriftet «Frontiers in Human Neuroscience».

Les også: Kondis til kropp og sjel

Ledig meditasjon førte til større aktivitet i den delen av hjernen som jobber med å bearbeide tanker og følelser enn når personene bare hvilte. Når testpersonene utførte konsentrert meditasjon, var aktiviteten i denne delen av hjernen mindre enn ved ledig meditasjon. Forskjellen var markant.

Et sted for hjernen å hvile

– Jeg ble overrasket over at aktiviteten i hjernen var størst når tankene fikk vandre som de ville, fremfor når hjernen jobbet med å være konsentrert, sier Xu.

Når man slutter å gjøre en bestemt oppgave, og egentlig ikke gjør noe spesielt, så er det noen områder i hjernen som øker i aktivitet. Det er i dette området av hjernen hvor man bearbeider tanker og følelser. Det omtales som et slags hvilenettverk. Og det var dette området som var mest aktivt under ledig meditasjon.

Aktiviteten i hjernen var størst når tankene fikk vandre som de ville. Foto: Thinkstock

Aktiviteten i hjernen var størst når tankene fikk vandre som de ville. Foto: Thinkstock

Gir et større spillerom i hjernen

– Studien peker i retning av at ledig meditasjon fører til et større spillerom for bearbeiding av minner og følelser, enn om man utfører konsentrert meditasjon, sier Svend Davanger, hjerneforsker ved Universitetet i Oslo, og medforfatter av studien.

– Det vi vet om dette området i hjernen er at det har sin høyeste aktivitet når vi hviler. Det representerer en slags grunnmodus, et hvilenettverk, som overtar når ytre oppgaver ikke krever all vår oppmerksomhet. Det er derfor bemerkelsesverdig at en mental oppgave som ledig meditasjon gir enda høyere aktivitet i dette nettverket enn vanlig hvile gjør, sier Davanger.

Denne saken ble første gang publisert 1. april 2014.