yoga

Yoga gir mer mening i livet

Selv om yoga har mistet mye av sin åndelige og religiøse funksjon i møtet med Vesten, opplever mange utøvere at treningsformen raskt får en dypere betydning.

– Lær små barn yoga

– Norske skolebarn bør ha yoga på timeplanen allerede fra første klasse, mener professor Ingunn Hagen fra NTNU.