Det er et evolusjonært mysterium hvilken funksjon sex har utenom eggløsning hos mennesker. Men forskere tror at det handler om å knytte partene i forholdet sammen. Illfoto: Thinkstock

Prevensjon påvirker sexlyst i faste forhold

Hvor ofte kvinner i parforhold har lyst på sex, kommer an på hvor forpliktende forholdet er og hvilken type p-piller hun bruker.

Målet med sex er å få barn – og så er det jo ganske deilig, da. Men sex kan også fungere som «lim» i et fast forhold.

De aller fleste dyr har brunstperioder, og utenom disse periodene er ikke sex interessant i det hele tatt. Vi mennesker er derimot interessert i sex hele tiden. Denne sex-interessen kan umiddelbart virke som bortkastet energi, men et evolusjonært perspektiv kan kanskje forklare hvorfor vi er sånn.

Mer sex med progesteron og forpliktelse

En ny studie fra NTNU og Universitetet i New Mexico bekrefter at sex er viktig for samholdet mellom kvinner og menn i parforhold. Forskerne har også funnet en sammenheng mellom hvilken type p-piller kvinner bruker og hvor ofte parene har sex. Funnene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Evolution and Human Behavior.

Forskere har vist at hvor ofte kvinner har sex, henger sammen med hvor forpliktet de føler seg overfor partneren de er i et forhold til – og hvilken type hormon de styres av, enten det er naturlig eller tilført. Illfoto: Thinkstock

Forskere har vist at hvor ofte kvinner har sex, henger sammen med hvor forpliktet de føler seg overfor partneren de er i et forhold til – og hvilken type hormon de styres av, enten det er naturlig eller tilført. Illfoto: Thinkstock

– Det er et evolusjonært mysterium hvilken funksjon sex har utenom eggløsning hos mennesker. Men vi tror at det handler om å knytte partene i forholdet sammen, sier Leif Edward Ottesen Kennair, professor i psykologi ved NTNU. Sammen med forsker Trond Viggo Grøntvedt, stipendiat Nick Grebe og professor Steve Gangestad, sistnevnte fra Universitetet i New Mexico, har han spurt hundrevis av norske, heteroseksuelle kvinner om prevensjon, sex og parforhold.

Resultatene deres viser at for kvinner som er i parforhold og som går på hormonell prevensjon, har de kvinnene som føler mer forpliktelse til partner, mer sex – noe forskerne forventet.

Men denne assosiasjonen mellom forpliktelse og sex er spesielt sterk når prevensjonen etterligner effekten av hormonet progesteron og inneholder mindre østrogen, presiserer Gangestad.

– Da snakker vi altså om samleie, ikke annen type sex som oralsex, onani og lignende. Det styrker tanken om at sex utenfor eggløsningsfasen har en annen funksjon enn bare nytelse, legger Grøntvedt til.

Store forskjeller mellom prevensjonstypene

Hormonell prevensjon, som p-piller, p-stav og p-plaster, inneholder to typer hormoner: østrogen, som har en naturlig økning rett før eggløsning når kvinner med naturlig syklus kan bli gravid, og hormoner som etterligner effekten av progesteron, som har en naturlig økning i den utvidede seksualfasen når graviditet ikke kan skje. Det er ulike nivå av disse hormonene i ulike typer av hormonell prevensjon. Dermed etterligner noen prevensjonstyper eggløsningsfasen, mens andre typer etterligner den utvidede seksualfasen.

Kvinnene som gikk på prevensjon dominert av østrogen, var mest seksuelt aktive når de var lite forpliktet til parforholdet. Kvinnene som brukte prevensjon dominert av progesteron, var derimot mest seksuelt aktive når de var forpliktet og lojale til partneren.

– Før vi gjorde denne studien, visste vi ikke hvor stor forskjell det var mellom de to typene hormonell prevensjon, forteller Grøntvedt.

Et troverdig helhetsbilde

I studien undersøkte forskerne to utvalg av kvinner hvor alle brukte hormonell prevensjon og var i et forpliktende, heteroseksuelt forhold. Det ene besto av 112 kvinner som forskerne fulgte gjennom 12 uker. Kvinnene ble spurt om hvor ofte og når i syklusen de hadde sex. For å undersøke grad av forpliktelse i forholdet, målte forskerne i hvor stor grad kvinnene beskrev seg selv som både lojale og trofaste mot partner.

Kvinner som går på prevensjon dominert av østrogen, er mest seksuelt aktive når de er lite forpliktet til parforholdet. Kvinnene som bruker prevensjon dominert av progesteron, er derimot mest seksuelt aktive når de er forpliktet og lojale til partneren. Illfoto: Thinkstock

Kvinner som går på prevensjon dominert av østrogen, er mest seksuelt aktive når de er lite forpliktet til parforholdet. Kvinnene som bruker prevensjon som etterligner effekten av progesteron, er derimot mest seksuelt aktive når de er forpliktet og lojale til partneren. Illfoto: Thinkstock

Det andre utvalget var på 275 kvinner i faste forhold som brukte hormonell prevensjon. De ble ikke fulgt over lengre tid, men forskerne spurte dem om hvor mange ganger de hadde hatt sex den siste uken. Dette kalles en tverrsnittsundersøkelse. Begge gruppene måtte oppgi hvilken type prevensjon de brukte og av hvilket merke – dersom det var p-piller.

– Siden vi undersøkte disse to gruppene på ulik måte, den ene fikk vi et øyeblikksbilde av og den andre fulgte vi over tid, kan vi være tryggere på at resultatene gir et troverdig helhetsbilde, forklarer Grøntvedt.

Med eller uten prevensjon? Ingen forskjell

Utgangspunktet for NTNU-studien var en tidligere amerikansk studie fra 2013 hvor 50 kvinner og deres partnere besvarte en rekke spørsmål om parforhold, menstruasjonssyklus og hvor ofte de hadde sex. Ingen av disse kvinnene gikk på hormonell prevensjon, altså var kun deres naturlige hormoner med i regnestykket. Studien viste at kvinner tar mer initiativ til sex i den utvidede seksualfasen, det vil si når de er dominerte av hormonet progesteron og graviditet er usannsynlig – dersom de var forpliktet i parforholdet.

NTNU-forskerne ønsket å etterprøve resultatene i denne studien, men med deltakere som gikk på hormonell prevensjon som simulerer en naturlig syklus. De fikk altså de samme resultatene som i den amerikanske studien hvor kvinnene ikke brukte hormonell prevensjon.

Forskerne har med andre ord vist at hvor ofte kvinner har sex, henger sammen med hvor forpliktet de føler seg overfor partneren de er i et forhold til og hvilken type hormon de styres av – enten det er naturlig eller tilført.

– Mange av studiene innen sosialpsykologi som har vist til kule funn opp igjennom tidene, har mistet status fordi det ikke har latt seg gjøre å kopiere dem og etterprøve resultatene. Vi er utrolig fornøyd med å ha klart å etterprøve resultatene fra studien til Grebe og kollegaer, men vi er minst like fornøyd med at vi i tillegg har gjort nye funn, sier Kennair.