India 2011

– Lær små barn yoga

– Norske skolebarn bør ha yoga på timeplanen allerede fra første klasse, mener professor Ingunn Hagen fra NTNU.

Om isen smelter

Ikke bare isbjørn, men også elefanten og tigeren vil påvirkes av klimaendringene i Arktis og Antarktis. Hvor fort det vil gå og hva man kan gjøre er forskernes hodepine.

Bråk i Bollywood

Underholdningsmaskinen fra India er nå i ferd med å gå nye veier. Da blir det bråk.