Med språkplattformen CALST kan du trene på uttale i nettleseren. Med et stadig økende appmarked, var det naturlig å bringe teknologien over til mobiltelefonen. Foto: Synlig design/Foto AS.

Med norsklæreren i lomma

NTNU-forskere lanserte i 2012 en språktjeneste som gjør det enklere å lære norsk. Nå finner tjenesten veien til mobiltelefonen – og utvides med enda et språk.

SPRÅK: I dag går vi gjerne på kurs og har en lærer fysisk til stede i rommet når vi skal lære et nytt språk. Men slik formell læring har også sine baksider. Ofte er elevene fra hver sin kant i verden, har helt ulike forutsetninger, og får lite individuell oppfølging.

Sounds Good vil gjøre noe med dette.

Engelsk og norsk

Den nye NTNU-utviklede appen, som foreløpig finnes i en betaversjon for iOS, skal gjøre det enklere å lære nye språk. I første omgang norsk og engelsk.

Selv om det finnes flere andre språkapplikasjoner for smarttelefoner, blant annet Duolingo, Babbel og Rosetta Stone, skiller Sounds Good seg ut fra disse: Den tar utgangspunkt i brukerens morsmål og fokuserer på forbedring av uttale.

Saken fortsetter under filmen.

Skreddersydd for deg

– Når du skal lære et nytt språk, er det mest økonomisk å først finne ut hva du må lære, sier Olaf Husby, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur på NTNU.

Visse elementer kan du flytte over fra morsmålet til det nye språket. Ved å gjøre en kontrastiv analyse finner man ut hva som er likt og ulikt.

For noen vil lyden /r/ være vanskelig å uttale, andre vil slite med /æ/. I Asia er det for eksempel mange som sliter med forskjellen på /i/ og /y/. I engelsk kan enkle ord som «think» skape forvirring. Den første lyden uttales /t/ av nordmenn og som /s/ av tyskere. I andre språk erstattes den til og med av /f/.

– Også norsk har lyder som kan være vanskelig å uttale for mange utlendinger, for eksempel kj-lyden. Vi sier «kino, kjøpe, kjole» – en slik lyd har man ikke på engelsk, så den må det øves på. 

Slike forskjeller gjør at behovet for tilpasset opplæring er stort. Med Sounds Good kan brukeren få utfordringer – basert på sitt eget morsmål.

– Når du logger på og forteller appen hva morsmålet ditt er, genereres det oppgaver som er skreddersydd for din bakgrunn, forklarer Silje Ødelien Langø.

Hun representerer NTNU Technology Transfer, og er leder for Sounds Good-prosjektet, som blant annet har fått midler fra NTNU Discovery og Forskningsrådet.

Uttaletrening

I Sounds Good kan brukeren ta opptak av egen uttale og sammenligne med en fasit. Det kan imidlertid være vanskelig å vurdere egen uttale. Ifølge Husby jobbes det derfor nå med en viktig tilleggsfunksjon til appen som skal sørge for å gi brukeren direkte tilbakemeldinger på egen uttale i sanntid.

phone2

Med Sounds Good har du “språklæreren” tilgjengelig i lomma. Foto: Sounds Good

– Noen er allerede god på uttale, men de fleste introduserer ulike språklige elementer fra sitt eget morsmål og utvikler en aksentpreget norsk. Med verktøyet får man hjelp til å korrigere dette, sier Husby, og legger til hvorfor nettopp det er så viktig:

– Hvis du har en utenlandsk aksent, blir ikke bare språket ditt oppfattet som utilstrekkelig, men det kan også ha konsekvenser for hvordan andre ubevisst bedømmer din yrkesmessige kompetanse.

Det finnes eksempler på karrierer som har stoppet opp på grunn av dårlig utviklede uttaleferdigheter, selv om andre sider ved språkføringen som grammatikk og vokabular har vært bra, sier Husby.

Verktøyet vurderer uttalen ut i fra en rekke faktorer som karakteriserer tale, blant annet tonegang, språklydenes varighet, og trykk.

Bygget på NTNU-utviklet språkplattform

Skreddersydde oppgaver, og tilbakemeldinger i sanntid, er mulig ved hjelp av det som ligger under panseret i appen, nemlig den NTNU-utviklede plattformen CALST (Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor).

CALST, som er et resultat av mange års forskning ved NTNU, tilbyr fonetiske fremstillinger av over 500 språk. Da Gemini.no omtalte tjenesten for tre år siden, var den kun på nettleserstadiet. Målet var allerede da å kommersialisere programmet, noe som altså realiseres nå gjennom Sounds Good. Til dette arbeidet har forskerne fått hjelp fra NTNU Technology Transfer (TTO) og studenter fra NTNUs Entreprenørskole, som har skaffet finansiering og satt fart i nødvendige prosesser for å transformere CALST fra en forskningsplattform til et kommersielt produkt.

Appen bygger på samme teknologi som CALST, men har et nyere og mer moderne grensesnitt. I tillegg skal Sounds Good tilby uttaletrening for både norsk og engelsk.

Ifølge utviklerne vil en beta for Android slippes i løpet av første halvår 2016.