Enkle grep gjør at barn lærer mer engelsk. Foto: Thinkstock

Engelsklærere snakker ikke nok engelsk

Norske barn lærer ikke engelsk i første klasse, selv de som har halvannen time engelskundervisning i uka. Løsningen er enkel mener lingvister ved NTNU. Lærerne må snakke engelsk i stedet for norsk i engelsktimene.

– Når vi sender barn på skolen forventer vi at de skal lære noe. Vi bruker av deres tid, og da må vi gjøre en innsats.

Det sier Mila Dimitrova Vulchanova. Hun er professor i engelsk lingvistikk og leder NTNUs språklaboratorium der hun forsker på språktilegnelse og språkprosessering.

Hun forteller at det er bred enighet i Europa om at barn bør begynne tidlig å lære fremmedspråk, og i Norge ble engelsk som andrespråk innført i første klasse allerede i 1997. Men selv om norske barn begynner tidlig med engelsk, lærer de lite det første skoleåret.

Selv de studentene som velger engelsk i grunnskolelærerutdanningen får ikke nok studiepoeng i faget. Foto: Thinkstock

Selv de studentene som velger engelsk i grunnskolelærerutdanningen får ikke nok studiepoeng i faget. Foto: Thinkstock

– En av våre masterstudenter tok opp ordene en førsteklasse lærte på et helt skoleår, og fant ut at barna lærte lite engelsk på det året. Faktisk glemte barna ordene fra én uke til neste. Det fikk oss til å stille spørsmål ved innlæringen av engelsk. Hvordan kan den effektiviseres?

Tok enkle grep

Det var utgangspunktet for førsteamanuensis Anne Dahls doktoravhandling som hun disputerte med i november 2014 under Vulchanovas veiledning. Dahl fant at lite engelsklæring det første året av skolen skyldes lite eksponering for språket.

– Jeg testet en normal førsteklasse på en god skole, og det var ingen målbar fremgang i løpet av ett år med engelsk. Samtidig fikk jeg en annen klasse på en annen skole til å øke eksponeringen litt, uten å gjøre endringer i læreplanen. Jeg fikk dem til å snakke engelsk i engelsktimene, og det er det faktisk ikke mange som gjør. I tillegg snakket de litt engelsk utenom engelsktimene, for eksempel i lyttekroken om morgenen, forteller Dahl.

Disse enkle grepene hadde stor effekt.

– Barna ble bedre på ordinnlæring, og de ble spesielt flinke til å oppfatte ord de hadde lært når de hørte noen snakke engelsk og få mening ut av hele setninger. Med forholdsvis liten innsats fikk man altså svært gode resultater i klasserommet. Man må jo ha en lærer som er i stand til å gjøre det, men det var ikke store endringer i måten de gjorde ting på, sier Dahl.

Elevene forsto bedre

Noen år etter at Dahl testet disse klassene dro to av Vulchanovas masterstudenter tilbake og testet engelskinnlæringen deres på nytt. Klassene var da kommet til fjerde trinn. Klassen som fikk mer eksponering for engelsk sluttet med det etter andre klasse fordi de fikk ny engelsklærer, og fortsatte de med vanlig engelskundervisning. Masterstudentene fant at klassen likevel skilte seg fra de andre klasser på ett viktig område.

Mila Dimitrova Vulchanova og Anne Dahl. Foto: Anne Sliper Midling, NTNU

Mila Dimitrova Vulchanova og Anne Dahl. Foto: Anne Sliper Midling, NTNU

– Det var ingen vesentlig forskjell på vokabularet sammenlignet med andre klasser, så på det området hadde de mistet forspranget. Men de hadde mye bedre språkforståelse av engelske tekster, forteller Vulchanova.

Det betyr at barna fikk en varig effekt av de to første årene med ekstra eksponering for engelsk.

– Dette understreker at språkkunnskap er mye mer enn å kunne ord i isolasjon. Man må kunne skape mening i setninger og tekster, og det må man eksponeres for. Hvis vi ser på lærebøker og strategier i norsk skole er det veldig ordfokusert. Men språk er så mye, mye mer enn det, og det trenger vi å ha større fokus på, sier Dahl.

– Gjør engelsk obligatorisk

Hun mener lærerne trenger større kunnskap om språklæring, og større engelskkompetanse.

– Jeg tror egentlig at mange engelsklærere i første klasse er veldig flinke å snakke engelsk, de fleste nordmenn er jo det, men de må tørre. Det er jo ikke farlig om de sier litt feil. Det er ikke slik at unger plukker slike feil hos de voksne i særlig grad. Men mange lærere bekymrer seg for å måtte snakke engelsk og snakke det på en måte som gir mening for ungene. De trenger trygghet for å tørre å snakke.

Derfor mener både Dahl og Vulchanova at engelsk burde være et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanningen. Det er det ikke i dag. Hvis lærerstudentene velger engelsk går det på bekostning av andre fag, og det er grunnen til at få lærere har engelsk tror Dahl.

– Å gjøre engelsk obligatorisk tror jeg kan være et viktig førstesteg. I ungdomsskolen må man jo ha minst 60 studiepoeng i det faget man skal undervise i, men det er en eller annen rar idé om at det ikke er så nøye om man kan noe når man underviser seksåringer.

– Studentene trenger også mer kunnskap om språkutvikling generelt i grunnskolelærerutdanningen. Få program inneholder nemlig slike emner. Vi har det i vår femårige lektorutdanning på NTNU, men her utdanner vi jo lærere som stort sett underviser på høyere nivå. Det er synd for de kan jo mye om språkutvikling, sier Vulchanova.

Selv de studentene som velger engelsk i grunnskolelærerutdanningen får ikke nok studiepoeng i faget, mener Dahl. De fleste tar bare 30 studiepoeng.

– Du skal lære både engelsk språk, litteratur og kultur på de 30 studiepoengene, og da er det begrenset hvor mye tid du har til å lære om språktilegnelse, sier hun.