YouTube ble brukt aktivt til læring også utenfor skolen. Elevene hadde allerede et forhold til det. Foto: Thinkstock

YouTube i klasserommet økte motivasjonen

Da elevene som skulle bli snekkere fikk bruke YouTube på skolen, ble de mer motivert til å gjøre det bedre i engelsk.

– YouTube og andre sosiale medier kan ha et negativt stempel, men de kan med hell brukes på skolen. Det er medier som mange elever er fortrolige med, og kan i mange tilfeller være et godt alternativ til læreboka, sier Halvdan Haugsbakken, stipendiat i sosiologi ved NTNU.

Brukte nettet istedenfor

I et skoleår fulgte han yrkesfagelever i byggfag ved Charlottenlund videregående skole. På timeplanen stod det engelsk. Læreren var Inger Langseth. Hun er også førstelektor hos Program for lærerutdanning ved NTNU. Som lærer jobber hun digitalt, og erstatter læreboka delvis med nettet.

Haugsbakken intervjuet elevene om hvordan de opplevde å jobbe digitalt, hva det gjorde med motivasjonen og hvordan de brukte digitale medier i livet utenfor skolen.

Mange av elevene hadde et svært tett forhold til Youtube. Foto: Thinkstock

Mange av elevene hadde et svært tett forhold til YouTube. Foto: Thinkstock

Brukte YouTube til læring

– Det viste seg at mange av elevene hadde et svært tett forhold til YouTube. De brukte YouTube til å lære seg å spille gitar, og til å lære seg nye strategiske trekk i spill som World of Warcraft. De kunne bruke mye tid på å se på videoer av hvordan andre løste utfordringer i spillet. De publiserte også videoer selv. YouTube ble brukt aktivt til læring utenfor skolen, sier Haugsbakken.

I samtalene Haugsbakken hadde med elevene kom det frem at da elevene fikk bruke YouTube i engelsktimene, ble de mer motivert til å bli bedre i engelsk.

Haugsbakken og Langseth mener at bruk av digitale medier må få et bedre fotfeste på alle trinn i norsk skole, også universitetene.

Nye bruksmønster hos ungdom

– Facebook, YouTube og andre sosiale medier har ført til helt nye bruksmønster hos ungdom. Den uformelle læringen som foregår gjennom disse nettstedene kan med hell overføres til den formelle læringen som foregår på skolen, sier Haugsbakken og Langseth.

De mener norsk skoledebatt bør bort fra en kopling mellom yrkesfag, skoletrøtte og teorisvake elever, og frafall.

Alle fag kan undervises praktisk

– Vi bør også slutte å snakke om teorifag og praktiske fag. Alle fag kan undervises både teoretisk og praktisk, og alle fag kan skape god læring blant annet ved bruk av digitale verktøy. Elevene er motiverte for læring, understreker Langseth og Haugsbakken.

Les hele artikkelen her. Den ble nylig publisert i tidsskriftet Digital Culture & Education.

Forskningen er del av en feltstudie på en videregående skole. Det ble brukt kvalitativ forskningsmetode. Dybdeintervju med guide, klasseromsobservasjon, analyse av elevarbeider og YouTube videoer ble brukt som kildemateriale. Studien baserer seg på å følge en yrkesfagklasse nesten et helt skoleår. Klassen besto av 15 elever.