Offshore vindturbiner opererer gjerne under tøffe forhold som krever solid teknologi og robuste operasjoner. Dette er ett av områdene som det nye forskninsgsenteret konsentrerer seg om. Illustrasjon: Bjarne Stenberg, SINTEF
Offshore vindturbiner opererer gjerne under tøffe forhold som krever solid teknologi og robuste operasjoner. Vindturbiner er ett av områdene som det nye forskningssenteret konsentrerer seg om. Illustrasjon: Bjarne Stenberg, SINTEF

Maritim teknologi for ekstreme forhold

Nytt forskningssenter bringer fram morgendagens maritime teknologi for ekstreme forhold, som operasjoner i Arktis og på dypt vann. Det åpner for nye muligheter i norsk industri.

70 prosent av jordas overflate er dekket av hav, og 80 prosent av havet er dypere enn 3000 meter. Norge forvalter et havområde som er seks ganger større enn fastlandet. Her ligger store muligheter til utvikling av nye blå næringer og videreutvikling av eksisterende næringer. Havrommet byr også på store utfordringer som røffe værforhold i nord med is og kulde og store dyp å drive operasjoner på.

SFI - Senter for forskningsdrevet innovasjon

  • SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning og kompetanseutvikling gjennom et nært samarbeid mellom næringsliv og fremstående forskningsmiljøer.
Det nye SFI Marine Operations som åpner i Ålesund i dag tar mål av seg til å bli en spydspiss innen maritim forskning for slike ekstreme forhold.

Marine Operations er ett av 17 sentre som Forskningsådet har innvilget status som SFI fra 2015. Tildelingen inkluderer et budsjett 200 millioner kroner over åtte år.

Første gang en høgskole er i førersetet

Høgskolen i Ålesund er vert for det nye forskningssenteret, og det er første gang en høgskole får en slik rolle. Samarbeidspartnere er NTNU, Marintek, SINTEF samt 15 bedrifter fra den maritime klyngen på Sunnmøre.

– Med dette forskningsprosjektet har vi en unik mulighet til å ta den teknologibaserte virksomheten i den maritime klyngen inn i en ny tid, sier rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes. Under dagens oppstartsmøte møtes alle involverte for å trekke opp linjene for forskningen framover.

Forsmak på fusjon

Høgskolen i Ålesund er en del av storfusjonen som skal etableres av NTNU og høgskolene i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund. SFI Marine Operations blir en forsmak på fusjonen. 

– Tildelingen av denne SFI-en er en sterk anerkjennelse av forskningen som skjer ved Høgskolen i Ålesund. Den holder høy internasjonal klasse. Samarbeidet i dette senteret er samtidig et eksempel på den gjensidige nytten som vi vil få av den kommende fusjonen, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

Dagens NTNU er selv vert for fem SFI-er, og er involvert i ni andre sentra.

Relevant for industrien

Denne svarte skorsteinen har fått navnet “brødre”. Foto: Oceanic and Atmospheric Administration

Der hvor havbunnen sprekker opp, dannes “black smokers”. De bringer med seg verdifulle mineraler fra jordas indre og avsetter dem på havbunnen.
Foto: Oceanic and Atmospheric Administration

SFI-prosjektet er et eksempel på nyttig samarbeid mellom næringsliv og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og førsteamanuensis Karl Henning Halse ved Høgskolen i Ålesund tror den forestående fusjonen vil påvirke prosjektet positivt.

– De ulike forskningsmiljøene utfyller hverandre godt. Sammen stiller vi tungt både på akademisk grunnforskning og industrirettet anvendt forskning, slik at vi er sikre på at dette blir relevant for industrien, sier Halse.

SFI Marine Operations skal utvikle nye verktøy, teknologi, prototyper og opplæring for trygg og effektiv installasjon og vedlikehold av havromstrukturer i ekstreme farvann. Eksempler på dette kan være subsea-operasjoner på dypt vann, installasjon av offshore vindturbiner, utvinning av mineraler på havbunnen og operasjoner i Arktis.

Fra trening til forskning i simulator

En simulator for offshore simulatortrening blir sentral i prosjektet. Simulatoren brukes i dag primært til opplæring og trening av personell som skal utføre installasjoner og reparasjoner offshore. 80 prosent av alle ulykker i slike situasjoner skjer på grunn av menneskelig svikt. Det er derfor viktig å kunne trene på utfordrende oppdrag i en simulator før de gjennomføres langt til havs.

Nå skal simulatoren videreutvikles slik at den også i større grad skal brukes til innovasjon. 

– Vi skal bruke simulatoren til å tenke nytt, og finne nye måter å utføre operasjoner på. Til det trenger vi å utvikle bedre beregningsmodeller for å kunne beregne raskere hvor stor belastning et verktøy tåler for eksempel, samt kunne gjennomføre forsøk i sanntid, sier Karl Henning Halse.

– En styrke med dette prosjektet er at vi nå kobler alle aktørene opp mot forskning, og at alle aktørene i næringskjeden kobles sammen. I forhold til fusjonsprosessen blir dette en god prøvestein på å få opp slagkraftige miljøer på tvers av institusjonene, sier Halse.

Partnere i prosjektet

  • Forskningspartnere: Høgskolen i Ålesund, NTNU, MARINTEK AS og SINTEF Fiskeri og Havbruk AS.
  • Internasjonale partnere: University of São Paolo.
  • Maritim klynge: Farstad Shipping ASA, Olympic Shipping AS, Havila Shipping ASA, Rolls-Royce Marine AS, Brunvoll AS, Ulstein International AS, NCE Maritime, Offshore Simulator Centre AS.
  • Olje- og gassoperatører og forsyningsaktører: Statoil Petroleum AS, Subsea7 Norway AS, AMAS-AMC AS, Statkraft AS, Ocean Installer.