Eroderende skråning ved Vestpynten på Svalbard høst, vinter, vår og sommer (2014–15). Bildene er tatt for å avsløre prosesser som styrer erosjon av kysten på stedet. Foto: Emilie Guegan

Hvordan bør vi utvikle kystområder i Arktis?

Forskere gir nå sine råd i en ny rapport. Målet er å hjelpe industrien med å utforme en kystinfrastruktur og sikre at teknologiske løsninger ikke skader miljøet.

– Vi definerer kalde områder som områder der tilstedeværelsen av minst én av følgende faktorer er til stede; negativ lufttemperatur, sesongmessig frostinntrengning, sesongmessig eller flerårig isdekke på sjøen eller ferskvannet, samt permafrost. Arktis er åpenbart kjerneområdet i de kalde regionene, sier SINTEF-forsker Anatoly Sinitsyn.

Rapporten har fått navnet Development of coastal infrastructure in cold climate – Summary Guideline. Her er forskernes retningslinjer til industrien samlet på ett brett: Råd de trenger for utforming av miljøvennlig og bærekraftig kystinfrastruktur og teknologi i kalde regioner. Anbefalinger blir gitt der det er hensiktsmessig og mulig, både når det gjelder vurderings-, design- og overvåkingsfase.

Fra rørledninger til veier og boliger

Forskerne har vurdert hvilke typer infrastruktur som i noen grad kan bli utsatt for kystprosesser, spesielt erosjon. Slik infrastruktur kan være spredt over store områder i kystsonen – på land langs kysten, i selve kystområdet og delvis offshore.

Infrastrukturen kan være kabler, lagrings- og prosesseringsanlegg for energibærere som for eksempel, hydrogen; ulike sivile infrastrukturer i kystsonen som veier, boligbygg og rullebaner. Men listen er lang: Dette gjelder også havneinfrastruktur som kaier, kystbeskyttelse, rørkryssinger, rørledninger i kystsonen, forankringspunkter for skip og flåter og fundamenter for vindturbiner, for å nevne noe.

– Studien gir en introduksjon til kystmiljøer i Arktis, tekniske metoder for stedsundersøkelser og datainnsamling, samt anbefalinger for valg av de sikreste stedene for nye infrastrukturprosjekter. Rapporten gir også anbefalinger om bærekraftige prinsipper, design og hvordan inngrepene kan overvåkes, sier Sinitsyn.

Målet er å unngå alvorlige feil

– Rapporten vil være nyttig for ingeniører og forskere som arbeider med utvikling av kystinfrastruktur i kaldt klima. Hovedmålet er å unngå grunnleggende feil i utviklingen av slike prosjekter, sier Sinitsyn.

Om rapporten:

Rapporten er utarbeidet innenfor SFI Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT). SAMCoT er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som ble etablert av Forskningsrådet for å dekke behovene knyttet til økningen i aktiviteter i farvann som det eurasiske arktiske området, Øst-Grønland og Chukchi-havet. SFI SAMCoT har vært ledet av NTNU, administrert av NTNU, SINTEF og UNIS, og har inkludert industripartnere, nasjonale og internasjonale forskningspartnere samt offentlige partnere.