Populær matematiker

Professor emerita Idun Reiten er blant forskerne som siteres mest.

Professor emerita Idun Reiten fra NTNU er fortsatt blant verdens mest siterte forskere. Matematikeren fra Klæbu er med på lista over Higly Cited Researchers, der bare 1 prosent av forskerne innenfor hvert fagfelt er med.

Reiten har i flere år blitt regnet som en av Norges fremste matematikere. Hun er blant de fremste i arbeidet med representasjonsteori for algebraer. Reiten har blant annet sittet i styret for Abelprisen. Hun ble valgt inn i Kungliga Vetenskapsakademien i 2007.