Facebook tilbyr en ny form for samfunnsengasjement og humanitær støtte. En slags "lavterskelaktivisme" der det er enkelt å bidra til å støtte en sak.

“Likes” gir humanitær støtte

  • Av
    Publisert 25.06.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Ifølge en norsk studie danner “likes” på Facebook en ny form for humanitær støtte og samfunnsengasjement.

Petter Bae Brandtzæg og Ida Maria Haugstveit i SINTEF har kartlagt vanene til mer enn 400 Facebook- brukere rekruttert fra Plan Norges Facebook-side. Målet var å undersøke motivene deres til å “like” en bestemt humanitær sak eller organisasjon på Facebook.

Fakta:

Like-knappen på Facebook ble innført som en funksjon i 2009, og lar brukerne både støtte og følge oppdateringer fra en spesiell organisasjon, bedrift eller lignende.

I tillegg, er det å like en side en måte å gjøre den tilgjengelig på, og legge på egne kommentarer til sine venner og bekjente.

Seks ulike motiver

Forskerne ba brukerne svare på tre hovedspørsmål: For det første, mente de at det å “like” på Facebook virkelig støttet humanitære formål? Dernest, hva var det som motiverte dem til å like humanitære formål? Og til slutt, hvorfor sluttet brukeren å “like” humanitære formål på Facebook?

– Vi fant at det var om lag seks forskjellige måter å bruke “liker” på knyttet til å støtte humanitære formål, sier Petter Brandtzæg. –For noen handlet det om å ta sosialt ansvar. Andre trykket “like” ut fra en umiddelbar emosjonell respons. En tredje gruppe hadde ønske om å få mer informasjon om saken, mens en fjerde ville fremstå som engasjert for andre venner. Så var det de som likte saken fordi det kostet dem minimalt å gjøre dette, og til slutt brukerne som foretok en enkel, rutine-orientert “liking” fordi det er så lave kostnader knyttet til det å like.

Egen markedsføring

Flertallet av de spurte mente slike “liker” bidro til å fremme humanitære årsaker og deres arbeid. Og bare noen få brukere avsluttet handlingen med å like organisasjoner eller saker knyttet til humanitære saker.

Forskerne synes det er viktig å merke seg at folk som “liker” humanitære saker på Facebook, ikke bare har en mulighet til å støtte en sak. De har også muligheten til å vise fram engasjementet sitt og markedsføre seg selv gjennom det, samt påvirke andre til å “like” det samme.

– Facebook tilbyr en ny form for samfunnsengasjement og humanitær støtte. En slags “lavterskelsaktivisme” der det er enkelt for alle å bidra til å støtte en sak uavhengig av tid, rom og penger, sir Brandtzæg.

Faka om prosjektet:

• Studien er publisert i International Journal of Web Basert Communities.

• Prosjektet som er tilknyttet delTA-prosjektet, er støttet av Norges Forskningsråd og undersøker nye former for samfunnsengasjement blant unge på nett.

• Ved siden av SINTEF er aktørene NRK, Plan Norge, Amedia, Kongsvinger kommune og Arkitektur- og designhøyskolen med i delTA-prosjektet.

Sosiale motiver bak

“Liker” på Facebook er ofte blitt beskyldt for bare å være en enkel “show-off” handling, men denne studien viser at de som “liker” i en humanitær sak, mener at handlingen kan utgjøre en forskjell. Denne tendensen ble forsterket av det faktum at måten med sosialt ansvarlig “liking” var den vanligste motivasjonen for å like en humanitær sak.

– Sosiale motiver og en følelsesmessig reaksjon viser at brukere vil like eller følge en side i større grad enn bare søke informasjon og nyheter, sier Brandtzæg.

Her kan du lese artikkelen